Patříme ke šťastným lidem, kteří mají zaručenou svobodu slova, volnost pohybu a možnost rozhodování podle vlastního svědomí. Je to dar, na který jsme si zvykli, ale jehož hodnota se nedá vyčíslit.

Přestože žijeme ve vnější svobodě, mnozí lidé narasertivita stresážejí na vnitřní překážky, které jim brání tuto svobodu v praxi zakoušet. Pochroumané sebevědomí, chybějící kuráž k vyjádření vlastního přání nebo požadavku, podvědomý strach říct
jasné ano nebo ne, zábrany při žádosti o adekvátní odměnu, neschopnost vyjádřit či přijmout konstruktivní kritiku.
 To jsou jen některé projevy vnitřních bariér, které volají po překonání. Jsou to mechanizmy, které člověka okrádají o „vnitřní svobodu slova“. Záleží na každém jednotlivci, zda se s nimi ztotožní a nechá se jimi omezovat, nebo zda si naopak zamiluje vnitřní svobodu.

Asertivita je soubor vnitřních přesvědčení a získaných dovedností, které nám umožňují:

  • jednat jako zdravě sebevědomý, zralý a férový člověk,
  • vyhnout se submisivitě, nepřirozenému studu i aroganci,
  • jasně a bez jakéhokoli rozmělňování vyjádřit svůj pocit, přání nebo požadavek,
  • zasadit se o prosazení vlastního či cizího práva,
  • s jistotou a noblesou ustát odmítnutí a zvolit správné řešení i v nepříznivé situaci,
  • postavit hráz vnějším pokusům o manipulaci, mobbing a zastrašování,
  • utvářet a rozvíjet zdravé vztahy naplněné vzájemným respektem,
  • být inspirativním člověkem, se kterým druzí mohou svobodně souhlasit či nesouhlasit, ale téměř jistě si ho budou vážit,
  • účinně pochválit a vyjádřit konstruktivní kritiku,
  • přijmout pochvalu i oprávněnou výtku.

Takto chápaná asertivita má své místo v rodině, v práci, na úřadech, mezi přáteli či sousedy, v obchodě, zkrátka v jakékoli myslitelné společenské situaci. Umožňuje hodnotnou a přímou komunikaci, která vede ke zřetelným výsledkům.

Často bývala mylně považována za způsob tvrdého sebeprosazování nebo za kompromis mezi agresivitou a poddajností. Dnes už je jí v obecném povědomí přisouzena pozice na vyšší příčce a bývá hodnocena jako skutečné komunikační a životní umění.

V tomto umění se člověk může posouvat, rozvíjet, a to bez ohledu na vlastní výchozí pozici. Mnohé dovednosti může trénovat. Může získávat jistotu ve svých asertivních právech. Může se stávat člověkem se zřetelnou vnitřní autoritou. Chce to jistou dávku práce a odpovědného přístupu k vlastnímu životu. Výsledky mohou být natolik přesvědčivé, že se mění nejen člověk sám, ale i jeho okolí. Pochopitelně. Kdo je asertivní, mívá vliv na druhé.

Není pochyb o tom, že se trénink asertivity vyplatí. Proto Vás velice rádi uvidíme 25. 8. na semináři: Asertivita – komunikační a životní umění konaném v Ostravě. 

Autor: Mgr. Tomáš Oliverius, lektor a poradce