info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Veřejný projev na profesionální úrovni

17. 2. 2019

Jsou chvíle, kdy se musíme postavit před skupinu lidí a začít mluvit. Těch lidí bude možná deset. Možná sto. Možná ještě víc. Ať už nás to vede k pocitům strachu nebo nadšení, vždy je to výzva. Každé takové vystoupení je jedinečné, ať už jde o jeho obsah, nebo o situaci, ve které proběhne, nebo o složení posluchačů. Především je však jedinečné tím, že mluvit budete právě vy. Vaše osobnost se téměř vždy stává nedílnou součástí vašeho sdělení. A je to tak dobře. Pak je to autentické, věrohodné a silné.

Přesto je každá prezentace nebo jiný proslov na veřejnosti do značné míry řemeslem. Rozumějme ale dobře, je to pozitivní tvrzení. Řemeslu se člověk může naučit, může ho milovat a dosahovat v něm mistrovství. Může se mu věnovat proto, aby byl užitečný druhým lidem, aby je povzbudil, ukázal jim směr nebo je přiměl k akci.

Ano, projev má velmi často směřovat k něčemu konkrétnímu, dokonce hmatatelnému. Je zajímavé, že prastarý hebrejský jazyk používal tentýž výraz pro slovo i pro věc. Můžeme za tím hledat myšlenku, že co je vysloveno, stává se skutečností. Je-li něco vyřčeno, svět už nemůže být stejný. Může být lepší nebo horší, veselejší nebo smutnější, ale bude jiný.

Všichni, kteří v minulosti něčeho kvalitního dosáhli, byli schopní své myšlenky a vize sdělit ostatním.

Nezáleželo na tom, zda byli přirozeně společenští nebo naopak ostýchaví. Jejich životní poslání muselo být formulováno. Jejich cíle musely být vysloveny. Tito lidé stáli před zástupy, před poslanci, před zaměstnanci, před televizními kamerami, a mluvili. Nutno dodat, že lidé jim rádi naslouchali.

Profesionálně zvládnutý veřejný projev si můžeme představit různými způsoby. Třeba jako vysoce seriózní a emočně poněkud vyprázdněné čtení televizních zpráv. Nebo jako burcující projev politika. Nebo skvělou prezentaci učitele, který dokáže nadchnout své studenty. Také jako slavnostní přípitek, který pronese hostitel. Uvedení celebrity, o které se postará moderátor.

Řečník musí svůj projev dobře připravit, poskládat a pokud možno i nacvičit. Potřebuje si podmanit prostor, ve kterém mluví, navázat kontakt s posluchači a vtahovat je do svého sdělení. Musí být myšlenkově i komunikačně dobře srozumitelný. Správně artikulovat. Dobře a přirozeně používat řeč těla. A současně musí zůstat sám sebou.

Zbavme se pocitu, že profesionalita je totožná s naprostou dokonalostí. Jako profesionál mluví člověk, kterého druzí chtějí poslouchat a chtějí se na něj dívat. Stojí jim za to, aby cestovali přes půl města a seděli dvě hodiny na jeho přednášce. Je to člověk, který má co předat a umí to lidem předložit.

V minulosti bylo řečnictví považováno za jeden z vrcholů umění a dobrý řečník byl něco jako superstar. Dnes jsou řečnické dovednosti obrovskou výhodou v pracovním životě i mezi přáteli. Věnujete-li se jejich zlepšování, investujete svůj čas i případnou námahu skvělým způsobem.

Právě z těchto důvodů jsme si pro Vás přichystali školení na téma: Veřejný projev na profesionální úrovni. Rezervujte si své místo co nejdříve:  http://skoleni365.cz/events/verejny-projev-na-profesionalni-urovni/

Autor: Mgr. Tomáš Oliverius

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace