Informace o školení

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 20.03.2018
8:30 - 14:00

Místo konání
AZ personalistika – školící prostory


Toto školení Vám můžeme připravit také na míru. V případě zájmu nás kontaktujte.

Náplň školení

 Chcete mít jasno v problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů? Připravíme Vás na GDPR prakticky!

 
 Seminářem Vás provede spoluautor Zákona o svobodném přístupu k informacím a poradce pro otevřenost veřejné správy
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek.

Lektor se přístupu k informacím a jejich ochraně věnoval v pozici vrchního ministerského rady na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Realizuje implementaci GDPR (Obecného nařízení EU) na úřadu Městské části Praha 6.

Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nařízení přináší nové povinnosti a instituty, zejména klade na správce požadavek samostatně vyhodnotit a zavést dlouhodobou implementaci obecného nařízení, vlastní schopnost vyhodnocování, reakcí na žádosti subjektů údajů, na bezpečnostní incidenty, požadavky dotčených osob.

Očekává se zesílení dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a dramaticky se zvýší sankce, které může ukládat.

Akreditace MV ČR: AK/PV-745/2017 a AK/VE-380/2017.

 

Komu je seminář určen:

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků v jejichž kompetenci je daná problematika.
 • Ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací.
 • Pro všechny, kteří se chtějí podrobně a uceleně seznámit s problematikou GDPR.

Cíle semináře:

 • Budete seznámeni s pokrokem při řešení problematiky zpracování osobních údajů v podmínkách nové evropské regulace, kterou představuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR).
 • Získáte přehled o tom, jak zpracovávat osobní údaje dnes a jak od účinnosti nového nařízení, jak se připravit přechod na ON – GDPR.
 • Budete se orientovat v ochraně osobních údajů, tj. v základních principech, pravidlech a praktických postupech podle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Struktura semináře:

 • Právní úprava ochrany osobních údajů: předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR; novelizace – jak Obecné nařízení – GDPR nahradí „stojedničku“.
 • Co je Obecné nařízení: GDPR a jeho působnost; změny oproti současnému stavu, výjimky.
 • Základy Obecného nařízení: GDPR, definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců; princip publicity a diskrétnosti ve veřejné správě.
 • Sedm základních zásad zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení – GDPR: principy a omezení, zákonnost, korektnost, transparentnost; omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost; omezení uložení, integrita a důvěrnost; odpovědnost správce.
 • Kroky správce pro zajištění compliance (souladu): postup organizace při zavedení Obecného nařízení – GDPR; vstupní analýza, vyhodnocení, řešení.
 • Právní tituly („právní základy“) pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů: citlivé údaje.
 • Práva subjektů údajů, změny a dopady: přístup, oprava, výmaz; omezení, přenositelnost, námitka.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kodexy, osvědčení.
 • Institut „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat.
 • Bezpečnost osobních údajů: technická, organizační. Povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce.

Praktické situace

 • Nakládání s rodnými čísly.
 • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy).
 • Pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců).
 • Osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení.
 • Zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů.

Lektor

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek je specialistou na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Pravidelně přednáší problematiku registru smluv, práva na informace, ochrany osobních údajů.

Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Realizuje implementaci GDPR (Obecného nařízení EU) na úřadu Městské části Praha 6.


Cena: 2190 Kč/osoba.

Školení Vám zpestříme kvalitním občerstvením.

Těšíme se na Vás!!!

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.