Informace o školení

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 04.12.2018
9:00 - 14:00

Místo konání
DĚLNICKÝ DŮM JIHLAVA


Toto školení Vám můžeme připravit také na míru. V případě zájmu nás kontaktujte.

Náplň školení

S majetkem obce je nutno nakládat s péčí řádného hospodáře. To však není dost dobře možné bez hlubších znalostí uvedených pojmů a souvislostí. 

 

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou specifickými právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem je zákonem o obcích přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným, a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné. Kromě obecné terminologie soukromého práva (věc nemovitá hmotná a nehmotná, dočasná stavba, právo stavby) dotčená problematika souvisí například i s regulací smluvního práva (občanský zákoník, zákon o registru smluv).

Akreditace MV ČR: AK/PV-35/2018 a AK/VE-23/2018.

Komu je seminář určen: 

  • Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, v jejichž kompetenci je daná problematika.

Struktura semináře:

  • Obec jakožto veřejnoprávní korporace a její povinnosti při správě nemovitého majetku a nakládání s ním.
  • Procedurální pravidla při nakládání s majetkem obce a následky jejich nedodržení. Povinnost péče řádného hospodáře.
  • Povinnosti ze zákona o registru smluv a následky jejich nesplnění (zákon č. 340/2015 Sb.).
  • Nemovité věci hmotné a nehmotné a jejich součásti a příslušenství.
  • Co je dočasná stavba?
  • Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci občanského zákoníku.
  • Co je to právo stavby a jak ho efektivně využít?
  • Obec jako oprávněná či povinná ze služebnosti a reálného břemena.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je advokát a odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné a Závazkové právo.Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005.


Cena: 1690 Kč/osoba. Cena zahrnuje kávu, čaj, obědové menu, studijní materiály, osvědčení o absolvování školení.

Při účasti 3 a více osob ze stejné instituce poskytujeme slevu 10% z celkové ceny.

Pokud máte požadavek na specifické občerstvení (např. vegeteriánské, bezlepkové, aj.), sdělte nám jej do komentáře.

Těšíme se na Vás!!!

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.