Informace o školení

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 25.02.2019
9:00 - 14:00

Místo konání
Hotel Nikolas


Toto školení Vám můžeme připravit také na míru. V případě zájmu nás kontaktujte.

Náplň školení

ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V NOVÝCH SOUVISLOSTECH.

Na semináři budete seznámeni s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Dozvíte se, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech a jak řešit netypické situace, jako zvlášť zatěžující žádost.

Dozvíte se:

 • Vztah zákona  o svobodném přístupu k informacím a obecného nařízení GDPR.
 • Nálezy ústavního soudu k platům a povinným subjektům.
 • Připravované novelizace s předpokládanou účinností na začátku roku 2019.

Budou Vám poskytnuty odpovědi na otázky:

 • Kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit?
 • Jak řešit žádosti zneužívající právo na informace?
 • V jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu? Co vyžaduje výroční zpráva o poskytování informací?
 • Jak vykládají zákon soudy?

Akreditace MV ČR: AK/PV-453/2018 a AK/VE-256/2018.

Komu je seminář určen: 

 • Pracovníkům orgánů veřejné správy (obce, kraje i ústřední orgány).
 • Pracovníkům dalších veřejných institucí, jako jsou příspěvkové organizace, školy, nemocnice, technické služby, Obecní policie, Policie ČR, inspekční orgány, obchodní společnosti zřízené státem, kraji, městy a obcemi.

Struktura semináře:

Ústavní základy práva na informace a otevřenosti veřejné správ

Systematika otevřenosti veřejné správy:

 • přístup k informacím,
 • otevřenost rozhodování,
 • účast veřejnosti,
 • šíření informací,
 • soukromý a veřejný sektor.

Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace, předcházení sporům – ochrana před zneužitím zákona, postup při zneužití práva

Pojmy, důležité prvky, definice

Vztahy k jiným zákonům:

 • o ochraně osobních údajů a Obecné nařízení o ochraně os. údajů GDPR,
 • o archivnictví a spisové službě,
 • správní řád a další procesní řády,
 • a další (zákon o katastru nemovitostí, o evidenci obyvatel, o právu na informace o životním prostředí, o přestupcích, stavební zákon, o veřejných zakázkách aj.)

Zvláštní formy přístupu k informacím:

 • nahlížení do spisu,
 • pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů,
 • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem),
 • veřejnost a neveřejnost jednání.

Ochrana informací – některé specifické situace:

 • osobní údaje a soukromí,
 • obchodní tajemství,
 • autorské právo,
 • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
 • další omezení práva na informace,
 • vztah k povinnosti mlčenlivosti.

Úhrada nákladů za poskytování informací.

Povinně zveřejněné informace – stručný přehled.

Případy z praxe (zejména podle dodaných konkrétních otázek), některé rozsudky.

Dotazy účastníků, řešení modelových případů.

Lektor

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek je specialistou na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Pravidelně přednáší problematiku registru smluv, práva na informace, ochrany osobních údajů.

Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Realizoval implementaci GDPR (Obecného nařízení EU) na úřadu Městské části Praha 6.


Cena:  1 690 Kč/osoba. Cena zahrnuje občerstvení, studijní materiály a osvědčení o absolvování školení.

Při účasti 3 a více osob ze stejné instituce poskytujeme slevu 10% z celkové ceny.


Místo konání: 

Hotel Nikolas, Nádražní 822/124, 702 00 Ostrava

Těšíme se na Vás!!!

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.