Informace o školení

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 03.04.2019
9:00 - 14:00

Místo konání
Krajský úřad Jihomoravského kraje


Toto školení Vám můžeme připravit také na míru. V případě zájmu nás kontaktujte.

Náplň školení

SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ.

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami na úseku stavebního řádu dotýkajících se problematiky podání, podnětů, lhůt a stížností, shrnutí obecných poznatků a řešení souvisejících otázek. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě veřejnoprávních smluv, správních poplatků a poskytování informací ve zmíněné oblasti.

Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů v uvedených oblastech, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci příslušné právní úpravy.

Akreditace MV ČR: AK/PV-43/2019 A AK/VE-30/2019.

Komu je seminář určen: 

  • Úředníkům a vedoucím úředníkům všech stupňů stavebních úřadů.

Struktura semináře:

  • Správní poplatky dle zákona o správních poplatcích – položky 17-20 jeho přílohy, vazba na daňový řád.
  • Podání x podnět – úprava dle správního řádu s vazbou na stavební zákon, aktuální judikatury, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
  • Lhůty – procesní a hmotněprávní, navrácení v předešlý stav.
  • Zastupování – opatrovník, na základě plné moci – právní úprava, judikatura.
  • Doručování – právní úprava, judikatura.
  • Stížnosti dle § 175 správního řádu – stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu.
  • Veřejnoprávní smlouvy – úprava dle správního řádu, ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
  • Poskytování informací na úseku stavebního řádu – souhrnný přehled aktuální právní úpravy včetně procesního způsobu vyřízení žádostí o poskytnutí informace, důvody pro odmítnutí žádostí o poskytnutí informace, se zaměřením na poskytování informací ze správních spisů.
  • Diskuse a dotazy.

Lektor

JUDr. Eva Kuzmová působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Specializuje se na problematiku stavebního zákona a přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013. Jedná se o velmi zkušenou lektorku, která má výborné hodnocení od svých posluchačů.


Cena:  1 690 Kč/osoba. Cena zahrnuje občerstvení, studijní materiály a osvědčení o absolvování školení.

Při účasti 3 a více osob ze stejné instituce poskytujeme slevu 10% z celkové ceny.


Místo konání: 

Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, 601 82 Brno

Jedná se o pobočku Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Těšíme se na Vás!!!

Rezervace1 690 Kč

Účastník 1

Účastník 2

Účastník 3

Účastník 4

Účastník 5

Způsob platby : Převodem na účet

Registrací na toto školení souhlasíte s našimi obchodními podmínkami:
Obchodní podmínky

Položky označené takto * jsou povinné.