Informace o školení

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 16.04.2019
9:00 - 14:00

Místo konání
Krajský úřad Jihomoravského kraje


Toto školení Vám můžeme připravit také na míru. V případě zájmu nás kontaktujte.

Náplň školení

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY.

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na pravidla využívání údajů z informačních systémů. Zvláštní pozornost je věnována ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy.

Akreditace MV ČR: AK/PV-162/2019 a AK/VE-98/2019.

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům územně samosprávných celků, kteří využívají údaje z informačních systémů veřejné správy v přenesené i samostatné působnosti.

Struktura semináře:

Právní rámec

 • Aktuální stav legislativy upravující problematiku ochrany osobních údajů a využívání údajů z informačních systémů veřejné správy.

Nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů (GDPR)

 • Obecné pojmy – co je osobní údaj, zpracování a jeho omezení, profilování, pseudonymizace, správce a jeho povinnosti, zpracovatel a jeho povinnosti, příjemce, zvláštní kategorie osobních údajů.
 • Zásady ochrany osobních údajů – zákonnost – kdy je zpracování zákonné, korektnost a transparentnost, účel zpracování, podoba a charakter údajů.
 • Souhlas subjektu údajů – náležitosti žádosti o souhlas, poučení o právech subjektu údajů, způsoby vyjádření souhlasu, co není souhlas, důsledky porušení pravidel pro získání souhlasu.
 • Práva subjektu údajů – transparentnost, přístup k osobním údajům, oprava, právo být zapomenut, omezení zpracování, právo vznést námitku.
 • Zabezpečení osobních údajů – opatření k ochraně osobních údajů, ohlašování a oznamování porušení zabezpečení.

Pravidla využívání údajů

 • Rozsah čerpání podle zvláštních zákonů, rozsah pro splnění daného úkolu.
 • Uvádění důvodu při vstupování do systémů – proč se důvod uvádí, charakteristika důvodu.
 • Způsoby vyznačení ve spisové dokumentaci.
 • Vedlejší evidence vstupů do informačních systémů – důvody vedení, způsob vedení.
 • Kontrola oprávněnosti – kdo kontroluje využívání údajů, co se kontroluje, sankce za porušení zákona.

Informační systémy veřejné správy

 • Základní registry – obecné pojmy – referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů; Registr obyvatel – údaje, vazby na ostatní základní registry a na agendový informační systém evidence obyvatel; Registr územní identifikace – údaje, vazby na ostatní základní registry a agendový informační systém evidence obyvatel, způsoby čerpání údajů.
 • Informační systém evidence obyvatel – údaje, editoři, způsoby čerpání údajů.
 • Oznamování a odstraňování nesouladů – důvodná pochybnost, formuláře sloužící k oznamování pochybnosti, kdo je zodpovědný za odstranění nesouladu.
 • Další informační systémy veřejné správy – přehled, zákonné případy využití údajů, způsoby čerpání údajů.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektor

Bc. Karolína Kofroňová působí ve veřejné správě jako odborná referentka oddělení občanských agend, matrik, státního občanství a evidence obyvatel. Matriční agendě, evidenci obyvatel a souvisejícím tématům se pravidelně věnuje v rámci své přednáškové a publikační činnosti. Díky dlouholeté praxi je její výklad dané problematiky jasný, srozumitelný a poutavý.


Cena:  1 690 Kč/osoba. Cena zahrnuje občerstvení, studijní materiály a osvědčení o absolvování školení.

Při účasti 3 a více osob ze stejné instituce poskytujeme slevu 10% z celkové ceny.


Místo konání: 

Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, 601 82 Brno

Jedná se o pobočku Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Těšíme se na Vás!!!

Rezervace1 690 Kč

Účastník 1

Účastník 2

Účastník 3

Účastník 4

Účastník 5

Způsob platby : Převodem na účet

Registrací na toto školení souhlasíte s našimi obchodními podmínkami:
Obchodní podmínky

Položky označené takto * jsou povinné.