I v dnešní době můžeme stále řadit telefonování mezi nejrychlejší způsoby komunikace. Telefon už desítky let využíváme k efektivnímu předávání informací, rychlé domluvě termínů schůzek a jednání, k prodeji po telefonu, ke kontaktu se známými, obchodními partnery nebo jen k pouhému připomenutí naší existence. Je však důležité si uvědomit, co ovlivňuje telefonický hovor a čím se liší od osobního kontaktu.

Základním rozdílem je, že při osobním rozhovoru vnímáme všemi smysly, sluchem, hmatem, čichem, zrakem a chutí. Při rozhovoru vedeném po telefonu si musíme vystačit s jediným smyslem, a tím je sluch. Při telefonním rozhovoru je tedy odbourána velice důležitá složka neverbální komunikace, kterou je vizuální kontakt. Během telefonování jsme odkázáni pouze na svůj hlas, úroveň slovní zásoby a vyjadřovací schopnosti.

Přijímáte-li soukromé nebo pracovní telefonní hovory, měli byste si uvědomit, že osoba, která zvedne sluchátko, si vytváří první dojem o volajícím. Je nesmírně důležité, aby tento první dojem byl pozitivní. Bez ohledu na to, kdo volá, nebo kdo hovor přijímá, je samozřejmostí dobré vystupování a schopnost zacházet s informacemi.

Několik tipů pro obchodní telefonování:

• Srozumitelně se představte, nejlépe celým jménem popř. jménem společnosti, kterou zastupujete.

• Není na škodu si hned na začátku hovoru ověřit, zda volaný má příznivé a vhodné podmínky pro hovor. Nepoužívejte zápornou otázku typu: „Neruším?“, místo toho stanovte přibližný čas hovoru: „Můžete mi věnovat 2 minuty?“.

• Má-li být hovor účinný, je třeba aktivně vést hovor až k jeho závěru.

• Koncentrujte se na volaného a oslovujte jej jménem nebo příjmením, díky tomu rozhovor získá osobnější charakter.

• Navažte přátelský vztah a buďte přirození.

• Mluvte o podstatných věcech a snažte se vzbudit ve volaném zájem.

• Připravte si ty správné otázky, musíte mít jasno v tom, co se potřebujete dozvědět a čeho chcete hovorem dosáhnout.

• Pozorně volanému naslouchejte, buďte empatičtí.

• Ke konci hovoru patří krátká rekapitulace jeho výsledku, tím se ujistíte, že jste si s volaným dobře porozuměli.

• Závěrem poděkujte a pozitivně se rozlučte.

 

Pokud Vás zajímá, jak úspěšně zvládat obchodní telefonování, neměli byste chybět na praktickém workshopu „Jak uspět při obchodním telefonování“, který pořádá školení365.cz dne 21. 6. v Ostravě.

Pro více informací a registraci navštivte: http://skoleni365.cz/events/jak-uspet-pri-obchodnim-telefonovani/