Co znamená slovo „motivace“? Motivace vznikla od slova motiv, který vychází z latinského slova „movere“, což v překladu znamená pohybovat, hýbat se. Čili uvést něco do pohybu. Bez motivace by nebylo činnosti. Čím silnější motivace je, tím více se člověk snaží dosáhnout vytyčeného cíle.

Lidské zdroje patří k nejdůležitějším složkám každé firmy, a je nezbytné jim věnovat dostatečnou péči. Způsoby jakým jsou zaměstnanci motivování a odměňování ovlivňuje nejen jejich současný, ale i budoucí výkon. Proto je nezbytné stanovit vhodný systém odměňování, úroveň mezd, různé formy zaměstnaneckých výhod (např. školení) a s tím související způsob motivace. Správně fungující systém motivace a odměňování by měl vyhovovat nejen potřebám pracovníků, ale také potřebám samotné společnosti.

Každý jedinec má jiné myšlení, jiné potřeby a jiné hodnoty. V důsledku toho se liší i motivační faktory, které na jednotlivé zaměstnance působí. Odměňování je efektivní pouze v případě, že jsou splněny požadavky, které pracovníci od daného systému požadují. Na každou skupinu zaměstnanců působí jiné motivační faktory – jiné požadavky mají dělnické profese, jiné požadavky mají manažerské pozice. Někdo dává přednost peněžní odměně, někdo preferuje nehmotné odměny. Proto by systém odměňování měl obsahovat oba typy motivačních faktorů.

 

 

Motivační faktory, které na člověka v pracovním procesu působí:

 • systém odměňování, výše mzdy,
 • spokojenost s prací,
 • zajímavost práce,
 • poskytování zaměstnaneckých výhod,
 • vzdělávání na pracovišti,
 • možnost kariérního postupu,
 • image firmy,
 • dobré vztahy na pracovišti.

Poskytování zaměstnaneckých benefitů ve formě dalšího vzdělávání zaměstnanců je dnes obvyklé ve většině středních a velkých soukromých podniků. Dnes jsou využívány a nabízeny i zaměstnancům malých firem. Leckde se benefity dokonce staly důležitou součástí personální politiky a řízení lidských zdrojů.

Avšak i v dnešní době se spoustu zaměstnanců musí obejít bez zaměstnaneckých benefitů, a to z důvodu, že se zaměstnavatel v dané problematice neorientuje a obává se navýšení administrativy. Ve státním sektoru je odlišná struktura benefitů i způsob jejich poskytování daný jiným charakterem organizací a podniků, historickými důvody i platnými právními předpisy.


Důvodů, proč zaměstnavatelé benefity svým zaměstnancům poskytují a neřeší vše prostým navýšením platu, je přinejmenším několik:

 • odměňování zaměstnanců formou benefitů je výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance díky úsporám na daních a odvodech na sociální a zdravotní pojištění,
 • stabilizační a motivační efekt vhodně zvolených a zaměstnancům prezentovaných benefitů může být vyšší, než kdyby se vše řešilo v rámci platu,
 • poskytování benefitů je obvyklé u většiny zaměstnavatelů a jejich absence by mohla být při získávání a stabilizaci zaměstnanců vnímána jako konkurenční nevýhoda.

Výběr benefitů poskytovaných zaměstnancům je limitován pouze platnou legislativou a nápaditostí každého zaměstnavatele.

Náš portál školení365.cz Vám nabízí řešení v oblastí benefitů. Stačí si pouze vybrat to správné školení pro Vaše zaměstnance, a pokud si z naší nabídky nevyberete, kontaktujte nás a my Vám vymyslíme řešení na míru.

Váš tým školeni365.cz