„Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“

Aristoteles

 

V souvislosti se vzděláváním dospělých se nejčastěji hovoří pouze o kariérním/profesním vzdělávání, které plní především svou ekonomickou funkci. Opomíjená je tolik důležitá seberealizace jedince v rámci školení, kdy chápeme další vzdělávání jako kultivaci a rozvoj osobnosti ve volném čase prostřednictvím vlastních zájmů. Málokdy také nahlížíme na samotné učení jako na formu relaxace a odpočinku.

Zájmová školení dospělých umožňují zcela přirozenou cestou získat a rozvíjet vědomosti, dovednosti a schopnosti. Není možné v současné, rychle se rozvíjející společnosti, vystačit si pouze s poznatky získanými ze studentských let, a je v podstatě nutností se neustále vzdělávat v průběhu celého života. Existuje řada způsobu, jak toho dosáhnout. Ať už samostudiem, nebo navštěvováním zájmových a profesních školení.

Žijeme v prostředí, které je stále více založené na získávání a šíření znalostí. Účastnit se školení, seminářů nebo kurzů, znamená účastnit se celoživotního vzdělávání. Připomeňme si citát, který prohlásil slavný americký podnikatel a průkopník v automobilovém průmyslu Henry Ford: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Tomáš Baťa zmiňoval tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoliv práci na světě: kapitál, vědomosti a svobodu. Do třetice citátů se nám hodí jedno latinské přísloví „Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.“

Podíváme-li se na problematiku celoživotního vzdělávání z historického hlediska, zjistíme, že její kořeny můžeme nalézt již v antice, kde tuto koncepci rozvíjeli především významní filozofové jako např. Aristoteles, který pronesl že „Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“

Každý čas od času pocítí potřebu dále se rozvíjet, potřebu odstraňovat vlastní nedostatky, potřebu seberealizace a ocenění. Jedním z nejdůležitějších faktorů efektivního vzdělávání dospělých je motivace. Faktor motivace obsahuje tři klíčové prvky – umět, chtít a moci. Neboli pokud se chci něčemu naučit, musím mít schopnost učit se, musím chtít a musím mít možnost. Jestliže některá podmínka chybí, vzdělávání nebude nikdy zcela úspěšné.

Portál školení365.cz Vám nabízí rozmanitou škálu jak profesního, tak zájmového vzdělávání, teď už stačí pouze jediné, CHTÍT. Těšíme se na Vás na našem školení!

Váš tým školení365.cz