Rádi bychom Vám představili dotační projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), který se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Cílem projektu je odstranit nesoulad mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly. Dále řeší problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Prodejní a komunikační dovednosti I - L

Pro koho je tento projekt určen?
• Zaměstnavatele prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců.
• Fyzické osoby – OSVČ
• Nestátní neziskové organizace.

Jaké jsou formy podpory?
• Úhrada nákladů odborného rozvoje zaměstnanců až do výše 85 % nákladů.
• Úhrada mzdových nákladů, které jsou vynaloženy na zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji až do výše 100 % nákladů.

Jak může být vzdělávání zajištěno?
• Externím vzdělávacím zařízením.
• Interními lektory zaměstnavatele.

Jaké aktivity jsou podporovány?
• Odborné vzdělávání – akrediované i neakreditované.
• Odborná jazyková výuka.
• V odůvodněných případech i měkké dovednosti – pokud jednoznačně souvisí s pracovní pozicí zaměstnance.

Termín pro podávání projektů – příjem žádostí:
Zahájení: 31. 3. 2016.
Konec: listopad 2020.

Rádi byste v rámci tohoto projektu vzdělávali své zaměstnance? Máte vybrané téma kurzu, ale nevíte si rady s hledáním lektora? Chcete získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců? Určitě nás neváhejte kontaktovat!

Váš tým Školení365.cz