info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Rušení trvalého pobytu v praktických příkladech

Informace o školení

Datum a čas

Žádné naplánované události.
Žádné naplánované události.

Místo konání

Žádné naplánované události.

Žádné naplánované události.

Žádné naplánované události. bez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy působících na úseku evidence obyvatel, především pak těm, kteří vedou správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 • Úředníkům a vedoucím úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Struktura semináře:
Právní rámec

 • Přehled právních předpisů a judikatury upravujících problematiku rušení údaje o místu trvalého pobytu.

Konkrétní příklady správních řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu

 • Existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu potvrzené účastníkem, kterému se údaj o místu trvalého pobytu ruší – podání návrhu, splnění povinnosti navrhovatele, protokol o ústním podání, vydání rozhodnutí.
 • Prokázání existence důvodů listinnými podklady ze strany navrhovatele – podání návrhu, ukázky listin prokazujících existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, oznámení o zahájení řízení a výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
 • Ustanovení opatrovníka účastníkovi, jemuž se ruší údaj o místu trvalého pobytu – důvody pro ustanovení opatrovníka, usnesení o ustanovení opatrovníka, účinnost ustanovení opatrovníka, zánik funkce opatrovníka.
 • Provedení důkazu výslechem svědků požadovaným navrhovatelem – podání návrhu, určení data dokazování, oznámení o zahájení řízení a vyrozumění o dokazování, předvolání svědků, protokol o výslechu, výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
 • Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem při podání návrhu – oznámení o zahájení řízení a výzva k prokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, určení data dokazování, vyrozumění o dokazování, předvolání svědků, protokol o výslechu, výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
 • Neuhrazení správního poplatku navrhovatelem – oznámení o zahájení řízení a výzva k zaplacení správního poplatku, vydání usnesení o zastavení řízení.
 • Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem – rozhodnutí o zamítnutí návrhu.
 • Nemožnost vyhovění návrhu – rozhodnutí o zamítnutí návrhu.
 • Změna v posuzovaných podmínkách po podání návrhu – usnesení o zastavení řízení.
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – vyhodnocení podnětu, obstarávání podkladů, oznámení o zahájení řízení a výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektor
Bc. Karolína Kofroňová působí ve veřejné správě jako odborná referentka oddělení občanských agend, matrik, státního občanství a evidence obyvatel. Matriční agendě, evidenci obyvatel a souvisejícím tématům se pravidelně věnuje v rámci své přednáškové a publikační činnosti. Díky dlouholeté praxi je její výklad dané problematiky jasný, srozumitelný a poutavý.
Cena:  1 690 Kč/osoba. Cena zahrnuje občerstvení, studijní materiály a osvědčení o absolvování školení.
Při účasti 3 a více osob ze stejné instituce poskytujeme slevu 10% z celkové ceny.
Místo konání: 
Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, 601 82 Brno
Jedná se o pobočku Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Těšíme se na Vás!!!

Zobrazit více

Rezervace školení

Žádné naplánované události. bez DPH

Žádné naplánované události.

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace