info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

FIREMNÍ SEKTOR

ŠIJEME ŠKOLENÍ NA MÍRU

Baví nás vytvářet pro vás školení na míru! Celý program interního vzdělávání sestavíme podle vašich aktuálních cílů a potřeb. Stačí nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře:

Nemáte konkrétní představu? Vyberte si z předpřipravených balíčků.

Nejbližší termíny školení

Řadit dle termínu:

Oblasti školení

Oblasti

Vybrat oblast kurzů

 • Informační a komunikační technologie
 • Komunikace a prezentace
 • Široká oblast legislativy s možností poradenství
 • Ekonomie a finance
 • Marketing a obchod
 • Osobní rozvoj
 • Manažerské dovednosti
 • Sekce prevence
 • Sekce plánování a realizace
 • Sekce management - řízení organizace
 • Jazykové kurzy
 • Efektivní řízení dokumentů
 • Kybernetická bezpečnost

  Kybernetická bezpečnost je v současnosti velké téma i pro firemní sektor.

  Zajištění informační a kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. S probíhající elektronizací firemních procesů a dokumentů se hrozba kybernetických útoků stává aktuálnějším tématem a útoky jsou také rok od roku sofistikovanější. My Vás na tyto hrozby připravíme prakticky!

  Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

  Rozsah: 1 den

 • Řízení záznamů – archivace v organizaci

  Cíl: Seznámit účastníky s právními požadavky na uchovávání záznamů ve vztahu k systémům managementu.

  • Požadavky zákona č. 499/2005 Sb., o archivnictví a jejich vysvětlení.
  • Prováděcí vyhlášky zákona o archivnictví.
  • Ukázky a příklady řešení.
  • Obvyklé problémy s plněním legislativních požadavků – zkušenosti z auditů.

  Rozsah: 1 den

 • Tipy a triky jak používat kancelářské programy efektivně

  Cíl: Zvýšit úroveň využívaní uvedených programů s cílem usnadnit administrativní práci: např. využití filtrů a filtrovaných součtů, seskupování dat, formátování dokumentů z Excel, hromadná korespondence, formátování tabulek, využití tabulátorů ve Wordu, použití ovládacích tlačítek, seskupování a formátování v PowerPointu, obecně platné zkratky atp.

  Pokročilé použití MS Word – využití aplikace při řešení úkolů managementu kvality.

  Pokročilé použití MS Excel – využití aplikace manažerem kvality (histogram a další grafy, praktické použití vzorců, kontingenční tabulka aj.).

  Rozsah: 4 – 6 hodin, dle rozsahu znalostí účastníků

 • Interaktivní semináře MS Office – základní i pokročilé kurzy

  Tipy a triky při použití kancelářských programů MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

  Cíl: Zvýšit úroveň využívaní uvedených programů s cílem usnadnit administrativní práci: např. využití filtrů a filtrovaných součtů, seskupování dat, formátování dokumentů z Excel, hromadná korespondence, formátování tabulek, využití tabulátorů ve Wordu, použití ovládacích tlačítek, seskupování a formátování v PowerPointu, obecně platné zkratky atp.

  Pokročilé použití MS Word – využití aplikace při řešení úkolů managementu kvality.

  Pokročilé použití MS Excel – využití aplikace manažerem kvality (histogram a další grafy, praktické použití vzorců, kontingenční tabulka aj.).

  Rozsah: 4 – 6 hodin, dle rozsahu znalostí účastníků

 • Efektivní řízení dokumentů

  Cíl: Objasnit potřeby řízení dokumentů, jeho přínosy a praktické provádění. Principy efektivního řízení dokumentů v písemné a elektronické podobě.

  Předpoklad: Znalost (vlastní) firmy, orientace v pojmech a principech systému managementu kvality.

  Obsah: 

  • význam řízení dokumentů
  • soustava řídících aktů; minimální potřebné typy dokumentů
  • možnosti běžného kancelářského software a výpočetní techniky
  • praktický nácvik – tvorba dokumentu

  Rozsah: 1 den

 • a mnohé další
 • Dovednosti pro schopné asistenty

  dovednosti pro schopné asistenty

 • Jednání s problémovým klientem

  Cíl: V semináři se účastníci naučí popsat a použít základní komunikační pravidla při jednání s různými typy problémových zákazníků. Budou schopni vést rozhovor ve společensky obtížných situacích, řešit konflikty, jednat asertivně a zvládat vlastní hněv. Budou umět jednat tak, aby výsledkem rozhovoru byl profesionálně obsloužený zákazník, aby bylo posíleno dobré jméno firmy a aby si v obtížných situacích zachovali vlastní čest a noblesu.

  Rozsah: 7 hodin

 • Efektivní řešení konfliktů
 • Pokročilé vyjednávání
 • Asertivita

  Asertivita je skvělou a potřebnou dovedností. Je projevem vnitřně dospělého člověka, který ví, co chce, zná svojí hodnotu a přitom respektuje své okolí. Agresoři a manipulanti v jeho blízkosti ztrácejí své zbraně, ale ostatní lidé mu projevují úctu a mnohdy jsou jeho životem inspirování.  Pro mnohé je asertivita vítězstvím nad vlastní nesmělostí, poddajností, nad strachem říct „ne“ a nad neschopností učinit rozhodnutí. Toto vítězství musí být udržováno, někdy znovu vybojováno, ale vždycky má svůj půvab ve vědomí vlastní hodnoty. A také má svou zaslouženou odměnu v dosažení správného cíle.

  Rozsah: 7 hodin

 • Veřejný projev na profesionální úrovni

  Potřebujete posunout své veřejné vystupování na vyšší úroveň? Cítíte se nejistí před větším množstvím lidí?  Patří prezentace do vaší pracovní agendy?

  Workshop pro všechny, kdo vystupují na veřejnosti a komunikují (nejen) s médii.

  Cíl: 

  • Budete umět použít rétorická pravidla, jejichž aktivní znalost odlišuje amatéra od profesionála.
  • Budete schopni připravit, přednést a zpětně zhodnotit veřejný projev určený k jakékoliv příležitosti.
  • Naučíte se cvikům vedoucím k posílení sebejistoty, řečnické pohotovosti a správné artikulace.

  Rozsah: 7 hodin

  »»» doporučujeme workshop rozšířit o interaktivní seminář Jak vytvořit efektivní a srozumitelnou prezentaci v MS PowerPoint.

  Rozsah: 3 – 4 hodiny

   

 • a mnohé další
 • Veřejné zakázky
 • BOZP a prevence rizik
 • Pracovní právo a personalistika
 • Právní postavení členů obchodních společností
 • Smluvní a vlastnické vztahy
 • Odpovědnost za výrobek
 • Pracovní právo v praxi mistra

  Získejte pevné základy z oblasti pracovního práva!

  Cíl: Účastníci se seznámí se základy pracovního práva včetně praktických případů z praxe.

  Osnova: 1. obecně o (pracovním) právu 2. výklad právních jednání 3. počítání času v pracovním právu 4. pracovní poměr 5. postup před vznikem pracovního poměru 6. vznik pracovního poměru 7. změny pracovního poměru 8. skončení pracovního poměru 9. pracovně právní smlouvy 10. práce mimo pracoviště 11. dovolená 12. lékařské prohlídky 13. alkohol a návykové látky na pracovišti 14. pracovní doba 15. odpovědnost zaměstnanců za škody 16. BOZP 17. kolektivní pracovněprávní vztahy 18. odborové organizace 19. pracovněprávní předpisy 20. judikatura

  Rozsah: 8 hodin

  »»» doporučujeme rozšíření semináře o oblast GDPR a ochrana osobních údajů

 • Zákoník práce
 • GDPR a ochrana osobních údajů

  GDPR jasně, srozumitelně a bez chyb!

  Cíl: Účastníci budou seznámeni se základy a aktuální podobou práva ochrany osobních údajů a s klíčovými případy z praxe, s problematikou předcházení incidentům, základní orientace v právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů (nařízení GDPR nebo nový zákon o zpracování osobních údajů).

  Rozsah: 8 hodin

  »»» poskytujeme pravidelná meziroční školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Občanský zákoník
 • asdfasfas

  afsdfasdfasfasfsaf

 • a mnohé další
 • a mnohé další
 • a mnohé další
 • a mnohé další
 • a mnohé další

Vzděláváním to nekončí

Se vzdělanými zaměstnanci stojí a padá prosperita každé firmy, ale bez stmeleného a přátelského kolektivu to také nejde. Zažijte se svým týmem nezapomenutelnou teambuildingovou akci, která vás sblíží! Ať už si budete chtít zasportovat, nebo odpočinout, my vše naplánujeme a připravíme. Propojte příjemné s užitečným.

 • kreativní aktivity
 • večerní zábava
 • wellness odpočinek
 • adrenalin a sport
 • gastronomické zážitky
 • poznávací zájezdy

“Vědomosti je nutné
neustále doplňovat,
zkvalitňovat, podceňovat
a zvyšovat nebo se vytratí”

Peter F.Ducker

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace