Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím, novelizací včetně aktuálně předložené. Působí jako poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, je realizátorem projektu Otevřete.cz.

Působil na pozici vrchního ministerského rady odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, dlouho byl členem Rady vlády pro lidská práva. Je informačním ombudsmanem hl. m. Prahy, zkušeným lektorem, který má za sebou stovky realizovaných školení a přednášek na téma práva na informace, ochrany osobních údajů, registru smluv a radničních periodik.