Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová, kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí. V letech 2014 až 2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel.