JUDr. Petr Bauer

JUDr. Petr Bauer, působil v bankovnictví - v právních odděleních ČSOB a Hypoteční banky. Nyní se již několik let věnuje advokacii, kde se zejména zaměřuje na zastupování ve všech typech řízení před orgány veřejné moci včetně správních orgánů. Zastupuje fyzické i právnické osoby při kontrolní činnosti ze strany státu. Na druhé straně poskytuje právní podporu orgánům státní správy i samosprávy, typicky formou školení. Zpracovává metodiku pro úřady při vyřizování žádostí o informace. V lektorské činnosti se zabývá právě tématy souvisejícími s kontrolní činností státu, různými typy řízení před správními orgány a dále také například pracovním právem a pracovněprávními vztahy.