JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., člen rozkladové, legislativní a výkladové komise ministerstva životního prostředí, konzultantka odborných studií a posudků, lektorka s bohatou praxí. Řadu let působila jako vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Specializuje se na právo ochrany přírody, zvláště dřevin rostoucích mimo les, procesní právo (kontrola, terénní šetření, správní řízení) a správní trestání v praxi orgánů životního prostředí. Autorka a spoluautorka řady odborných publikací.