JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., konzultantka a lektorka specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly. Působila na Ministerstvu životního prostředí (odbor odpadů, odbor legislativní). V současné době členka Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).