Mgr. Martin Zástěra

Mgr. Martin Zástěra zakládající partner advokátní kanceláře, lektor a konzultant. Má značné zkušenosti v oblastech správního práva, práva obchodních korporací, pracovního práva, nemovitostí, trestního práva, insolvenčního práva a vymáhání pohledávek.