Nové volební období – příprava ustavujícího zasedání zastupitelstva

Seznamte se s právním postavením, právy a povinnostmi členů zastupitelstev obcí a výborů zastupitelstev, rady obce, komisí obce a zvláštních orgánů obce. 

Získejte praktické návody k přípravě, organizaci, programu, průběhu a dokumentaci zasedání zastupitelstev, schůzí rad, jednání výborů a komisí. Pozornost je věnována i právním předpisům na tomto úseku.

Akreditace MV ČR: AK/PV-254/2022 a AK/VE-128/2022.

Informace o školení

Datum a čas

30.09.2022

8:00 - 12:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 890 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je školení určeno: 

 • pracovníkům úřadů zabezpečujícím úkoly související s povolebními činnostmi a chodem úřadu po volbách,
 • organizačním pracovníkům, zapisovatelkám, asistentkám uvolněných funkcionářů.

Struktura školení:

Právní postavení obce a orgánů obce

Veřejná správa a obec

 • Právní postavení obce, základní znaky obce (území, občané, samospráva), veřejnoprávní postavení obce, „soukromoprávní postavení obce“, obec s výkonem přenesené působnosti v základním rozsahu, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s obecním úřadem s rozšířenou působností, správní obvod.

Orgány obce

 • Zastupitelstvo obce, členové zastupitelstva, (právní postavení, práva, povinnosti) zasedání zastupitelstva, orgány zastupitelstva obce (výbory - finanční, kontrolní a další).
 • Rada obce, členové rady (právní postavení, práva, povinnosti) schůze rady, orgány rady obce (komise, zvláštní orgány obce).
 • Starosta, místostarosta (právní postavení, práva, povinnosti).
 • Obecní úřad, tajemník, úředníci, zaměstnanci, odbory, oddělení, úřední deska.

Nové volební období

Ustavující zasedání zastupitelstva, první schůze rady, jednání výborů a komisí

 • Příprava, organizace, program, svolání, řízení, hlasování, ukládání úkolů, kontrola splnění úkolů, usnesení, účast občanů, pořízení zápisu, zveřejnění.

Vnitřní předpisy obce

Jednací řády, Organizační řád a jejich tvorba

 • Jednací řád Zastupitelstva obce.
 • Jednací řád výborů Zastupitelstva obce.
 • Jednací řád Rady obce.
 • Jednací řád komisí Rady obce.
 • Organizační řád.

Pracovně-právní postavení zastupitelů obce

Pracovně-právní postavení zastupitelů a základní informace k jejich odměňování, dovolená, finanční dary

 • Právní předpisy, odměna - peněžité plnění poskytované z rozpočtových prostředků obce za výkon funkce), druhy odměn za výkon veřejné funkce, právo uvolněného funkcionáře na odměnu, měsíční odměna, odměna při skončení funkčního období - souvislost s délkou výkonu funkce.
 • Nárok na dovolenou, dovolená a její poměrná část, náhrada měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.

 Předání funkcí a další postupy související s personálními změnami ve funkci starosty