Zákon o registru smluv v praxi – praktická aplikace

Kontroly stále odhalují závažné chyby. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Cílem semináře je zcela praktický návod, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv a jak se vyhnout nejčastějším chybám. Nejčastěji jde o chybné použití formátu pdf a zmatky s tzv. „strojově čitelným formátem“. Jasně se zakazuje „nakřivo skenovat z papíru“! Dalšími chybami bývají přílohy a metadata. Ďábel je v detailu – k neplatnosti smlouvy může vést nejen její nezveřejnění, ale i dílčí chyba v metadatech, ačkoli smlouva zveřejněna je. K novelizaci účinné od roku 2020 vydalo MV nové verze Metodiky – k nápravě chyb při zveřejnění a k tzv. „dočasné amnestii formátu pdf“.

Seminář vedle těchto aktuálních otázek objasní například, jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy, jak aplikovat výjimky z uveřejnění, jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného plnění, kumulace jejího předmětu nebo rámcové smlouvy. Dále se zaměřuje na ochranu osobních údajů z hlediska GDPR, obchodního tajemství nebo interních bezpečnostních informací. Probereme také praktické dopady sankčního mechanismu neplatnosti a postup při opravě chybně zveřejněné smlouvy.

Akreditace MV ČR: AK/PV-542/2017 a AK/VE-292/2017.

Informace o školení

Datum a čas

27.09.2022

9:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • velkému okruhu povinných subjektů: stát, města, obce, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, základní, mateřské a umělecké školy, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast. 

Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách. Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S právní úpravou a jejím praktickým naplňováním v podmínkách jednotlivých organizací je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění. Nejdůležitější je eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z chybného zveřejnění smlouvy.

Struktura webináře:

 • Cíl zákona a jeho fungování v kostce
 • Sankce a rizika (následky neplatnosti)
 • Co ve smlouvě nesmí / nemusí být (Výjimky ze zveřejnění informací o smlouvách nebo v nich, ochrana údajů – anonymizace)
 • Co ve smlouvě MUSÍ být
 • Opravy
 • Typy a varianty smluv (textový obsah, formát, změny smluv, dodatky, kumulace)
 • Vyňaté typy smluv – které v registru být NEMUSEJÍ a dále podle rozsahu diskuse
 • Kdo zveřejňuje – povinné subjekty
 • Jak se smlouvy uveřejňují
 • Vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.