Nový stavební zákon

Seznamte se s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Získejte přehled o novém stavebním zákoně, zejména o problematice státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Budou Vám vysvětleny změny oproti stávající právní úpravě.

Akreditace MV ČR: AK/PV-737/2021 a AK/VE-441/2021.

Informace o školení

Datum a čas

05.10.2022

9:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • vedoucím úředníkům a úředníkům územních samosprávných celků stavebních úřadů a dotčených orgánů.

Struktura webináře:

Úvodní ustanovení

 • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.).

Organizace a výkon veřejné správy

 • Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu.

Stavební právo hmotné

 • Obecná ustanovení.
 • Požadavky na vymezování pozemků.
 • Požadavky na umísťování staveb.
 • Technické požadavky na stavby.
 • Činnosti ve výstavbě.

Stavební řád

 • Obecná a společná ustanovení.
 • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury).
 • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání).
 • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu.
 • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace).
 • Odstraňování staveb a terénních úprav.
 • Mimořádné postupy.
 • Informační systémy veřejné správy.
 • Kontrola a opatření k nápravě.
 • Přestupky.
 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Informace o projednávané novele NSZ


Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.