Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., včetně nových prováděcích vyhlášek (Katalog odpadů, o podrobnostech nakládání s odpady). Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti v oblasti odpadového hospodářství, se zaměřením na kompetence a průběh správních řízení a rozhodování podle zákona o odpadech. 

Akreditace MV ČR: AK/PV-134/2020 a AK/VE-88/2020.

Informace o školení

Datum a čas

06.10.2022

9:00 - 13:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je školení určeno: 

 • zaměstnancům, úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb.

Struktura školení:

 • působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby,
 • obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady,
 • povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady,
 • nakládání s nezákonně soustředěným odpadem („černé skládky"),
 • školní sběr,
 • povolení a souhlas podle nového zákona (povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, povolení provozu zařízení, souhlas s provozem malého zařízení atd.),
 • zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva" pro obce,
 • nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, nebezpečný odpad a další),
 • komunální odpad a obecně závazná vyhláška o nastavení obecního systému, nové povinnosti obcí,
 • průběžná evidence a ohlašování, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů,
 • plány odpadového hospodářství,
 • přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy,
 • přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novou legislativou),
 • poplatky za komunální odpad,
 • speciální zákon o výrobcích s ukončenou životností (pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky") ve vztahu k obcím,
 • příklady dobré praxe v obcích.