Právo nemovitostí - vybrané problémy praxe

Každý, kdo přichází do styku s problematikou nemovitostí, při jejich správě či jiných dispozicích s nimi, by měl být vybaven hlubšími znalostmi nového pojetí věci nemovité, důsledků návratu superficiální zásady, rozšířené úpravy věcných práv, zejména věcných práv k věci cizí.

Bez takových znalostí může u adresátů práva docházet k fatálním chybám, či jiným negativním důsledkům, a to zejména mají-li povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Akreditace MV ČR: AK/PV-342/2018 a AK/VE-208/2018.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

30.05.2023

10:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy zodpovědným za správu majetku obcí,
 • developerům, pracovníkům realitních kanceláří,
 • majitelům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické,
 • zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi.

Struktura webináře:

 • Co je nemovitou věcí? Věc nemovitá hmotná a nehmotná.
 • Co je stavbou ve smyslu občanskoprávním? Kdy je stavba samostatná věc a kdy pouhá součást pozemku? 
 • Čí je stavba na cizím pozemku? Co když je stavba na více pozemcích?
 • Co to je dočasná stavba? 
 • Co to je právo stavby a jak ho efektivně využít?
 • Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci občanského zákoníku.
 • Služebnosti a reálná břemena. Jejich nabývání, obsah a zánik. 
 • Vybrané problémy spoluvlastnictví nemovité věci.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.