Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření.

Akreditace MV ČR: AK/PV-735/2021 a AK/VE-439/2021.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

01.06.2023

9:00 - 13:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • pracovníkům, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, příspěvkových organizacích, státních orgánech, u příjemců veřejné finanční podpory a v dalších subjektech,
 • auditorům, kteří poskytují služby orgánům veřejné správy.

Struktura webináře:

 • Zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost,
 • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole,
 • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti,
 • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve smlouvách,
 • hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci,
 • auditní a kontrolní postupy,
 • příklady rizik v činnosti organizací, rizika kontrolora nebo interního auditora,
 • ustanovení o rizicích v právních předpisech a standardech,
 • obdržené stížnosti a podněty – upozornění na rizika.

S tématem souvisejí kurzy Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu v r. 2023 konaný dne 19. 9. 2023, Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy dne 12. 10. 2023 a Průběh kontroly u příjemců dotací konaný dne 21. 11. 2023.


Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.