Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Na webináři se seznámíte s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, naučíte se analyzovat jejich vztah a definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.

Akreditace MV ČR: AK/PV-448/2019 a AK/VE-283/2019.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

07.06.2023

9:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Struktura webináře:

Představení občanského zákoníku a stavebního zákona, jejich vztah

 • Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.
 • Zásady soukromého práva.
 • Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).
 • Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby.
 • Absolutní majetková práva.
 • Veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity.

Úprava vlastnického práva

 • Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta, nabytí vlastnického práva stavbou.
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

Úprava věcných práv k věci cizí a spoluvlastnictví, vazba na stavební zákon

 • Věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena.
 • Spoluvlastnictví
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona.
 • Diskuze a dotazy.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.