Veřejné zakázky aktuálně

Osvojte si vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů a řešení případových studií s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Seznamte se s jednotlivými fázemi výběrového řízení a průběhem veřejné zakázky, od vypracování zadávací dokumentace, až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování.

V rámci webináře získáte aktuální informace ke schválené novele zákona, která nabude účinnosti na přelomu května a června 2023.

Akreditace MV ČR: AK/PV-381/2021 a AK/VE-206/2021.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

08.06.2023

9:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům v jejichž kompetenci je daná problematika.

Struktura webináře:

 • Zásady zákona dle § 6 včetně novely platné k 1. 1. 2021.
 • Zadavatel, jeho vymezení, postavení příspěvkových a rozpočtových organizací měst a obcí jako zadavatelů – způsoby řešení zadávání.
 • Druhy zadávacích řízení, předpokládaná hodnota zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu, významná veřejná zakázka.
 • Věstník veřejných zakázek, profil zadavatele, obchodní podmínky, seznam poddodavatelů.
 • Proces zadávání – typy řízení, lhůty.
 • Zadávací podmínky – způsobilost dodavatele a její prokazování, specifikace předmětu veřejné zakázky, obchodní podmínky, odkazy na konkrétní zboží/služby, diskriminační požadavky v zadávací dokumentaci, poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“.
 • Zadávání částí zakázek.
 • Poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací.
 • Nabídka, obsah.
 • Otevírání obálek s nabídkami a potřebná dokumentace. Proces a průběh posuzování nabídek. Hodnocení nabídek. Mimořádně nízká nabídková cena. Rozhodnutí.
 • Uzavření smlouvy, změny smluv.
 • Diskuse a dotazy.

Součástí semináře je i definice a výklad základních pojmů zákona, výjimky z působnosti zákona včetně odkazů na rozhodnutí ÚOHS vztahující se k těmto pojmům.


Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.