Domovní čísla a RUIAN

Kurz prohlubuje a rozšiřuje znalosti úředníků, kteří jsou pověřeni výkonem agendy na úseku územní identifikace a přidělování domovních čísel.

Akreditace MV ČR: AK/PV-654/2022 a AK/VE-324/2022.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

06.06.2023

9:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pověřených výkonem agendy na úseku územní identifikace a přidělování domovních čísel.

Struktura webináře: 

 • Právní základ
 • Základní registry obecně – cíl, druhy, právní základ, systém fungování
 • Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazba na jednotlivé základní registry
 • Referenční údaje

Číslování budov, označování názvů v obcích a editační činnost obce

 • Číslování budov
 • Typy budov a způsoby jejich využití
 • Druhy domovních čísel
 • Žadatelé o domovní čísla, podklady
 • Doklad o přidělení domovního čísla
 • Označování budov tabulkami.
 • Vznik ulic, částí obce, městských částí
 • Označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci.
 • Povinnost obce vůči Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu
 • Správní řád
 • Přestupky na úseku domovních čísel

Registr územní identifikace adres a nemovitostí

 • Přístup k informacím RUIAN
 • Postavení RUIAN vůči ostatním základním registrům a informačním systémům veřejné správy
 • Editační povinnost vzniklá přidělením domovního čísla
 • Volební okrsky

Archivace


Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.