Jednání rady a zastupitelstva v praxi, a tvorba jednacích řádů

Cílem semináře je představit specifika přípravy a obsahu zasedání zastupitelstva a schůze rady, včetně legislativních norem tuto oblast upravujících (zákon o obcích a metodiky MV ČR), včetně předložení návrhu možného obsahu a zaměření některých souvisejících dokumentů, jednacích řádů zastupitelstva, rady, výborů a komisí, a to vše s ohledem na možnosti efektivního jednání orgánů obcí a měst.

Akreditace MV ČR: AK/PV-258/2021 a AK/VE-147/2021.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

02.06.2023

8:00 - 12:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je školení určeno: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům obcí a měst, a to zvláště těm, kteří se v rámci své činnosti věnují tvorbě jednacích řádů, ale i těm, kteří organizačně zajišťují jednání schůzí rad a zasedání zastupitelstva.

Struktura školení:

Zasedání zastupitelstva, schůze rady, a jednání výborů a komisí

 • Organizační a personální zabezpečení.
 • Dodržování ustanovení zákona o obcích.
 • Seznámení s metodikami MVČR k problematice jednání zastupitelstva.

Obecný rámec tvorby jednacích řádů

 • Význam a funkce jednacích řádů.
 • Tvorba jednacích řádů obecně.
 • Vydávání a schvalování jednacích řádů.

Tvorba jednacích řádů v konkrétních podmínkách obcí a měst

 • Jednací řád zastupitelstva.
 • Jednací řád rady.
 • Jednací řád výborů.
 • Jednací řád komisí.

Seznámení s metodikami MV ČR k jednacím řádům, diskuse a dotazy