Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

Jednou ze stěžejních činností obcí a měst je uspokojování bytových potřeb občanů formou pronájmu obecních bytů. S tradičním institutem pronájmu bytů souvisí bytostně problematika nájemného a úhrad za služby s užíváním bytu spojené.

Negativním doprovodným jevem je dluhová agenda spojená s neplněním platebních povinností nájemců obecních a městských bytů. Tento seminář dá odpovědi na mnohé otázky s tím spojené či alespoň nabídne praktická řešení.

Akreditace MV ČR: AK/PV-97/2023 a AK/VE-49/2023.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

26.09.2023

10:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • zejména zaměstnancům obecních a krajských úřadů a úřadů statutárních měst zodpovědným za agendu nájmů bytů.

Struktura webináře:

 • Určení nájemného při nájmu bytu a domu.
 • Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu.
 • Možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájmu.
 • Důsledek investice do bytového fondu na výši nájemného.
 • Nároky na slevy z nájemného.
 • Určení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změn.
 • Způsoby rozúčtování záloh za služby.
 • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu.
 • Vymáhání dluhů od nájemců bytů.
 • Judikatura a aktuální legislativní vývoj.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.