DISKUZNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ - RYCHVALD

POZVÁNKA NA DISKUZNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, MÍSTOSTAROSTŮ A TAJEMNÍKŮ OBCÍ A MĚST OKRESU KARVINÁ

Rádi bychom Vás pozvali na další diskuzní setkání k vybraným tématům pro starosty, místostarosty a tajemníky obcí a měst okresu Karviná, které se bude konat 31. 5. 2023 v Kulturním domě Rychvald.

Budou Vám představeny změny právních předpisů jak z oblasti pracovního práva podstatného pro obce jako zaměstnavatele, tak práva územních samosprávných celků, včetně dalších oblastí práva, jež se dotýkají činnosti obcí a obecních úřadů.

Získáte důležité informace a cenné rady z oblasti tvorby vnitřních předpisů měst a obcí se zaměřením na možnosti realizace efektivní řídící, organizační i personální politiky úřadů územních samosprávných celků.

Závěrem se dozvíte novinky v přípravě a zadávání veřejných zakázek včetně informací týkající se vnitroorganizačních směrnic zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V rámci připraveného programu Vám navíc představíme projekt Fungující úřad 21. století, který si klade za cíl poskytnout menším úřadům komplexní pomoc a metodické vedení ve všech oblastech činnosti úřadů.

Těšíme se na Vás!

Tým Školení365.cz

Informace o školení

Datum a čas

31.05.2023

8:30 - 13:30

Místo konání

Kulturní dům Rychvald

1 590 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

HARMONOGRAM DISKUZNÍHO SETKÁNÍ 


8:30 - 9:00 Registrace


9:00 - 9:15 Zahájení a přivítání účastníků setkání, seznámení s programem


9:15 - 10:00 Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, Mgr. Jiří Moskala, MPA

 • Obecný rámec tvorby vnitřních předpisů
 • Aplikace souvisejících právních předpisů
 • Tvorba jednacích řádů
 • Tvorba předpisů v organizační a personální praxi

10:00 - 11:00 Novinky v legislativě aneb na co se připravit, Mgr. Marek Zeman

 • Právní předpisy z oblasti pracovního práva
 • Další oblasti práva, jež se dotýkají činnosti obcí a obecních úřadů
 • Nedávné legislativní změny, kterou jsou již účinné
 • Legislativní změny plánované či v legislativním procesu

11:00 - 11:20 Přestávka 


11:20 - 12:20 Praxe v investiční činnosti a správě majetku, Ing. Radmila Nováková

 • Správa majetku v přípravě veřejných zakázek
 • Příprava a zadávání zakázek v souvislostech
 • Pasporty budov a komunikací
 • Vnitroorganizační směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

12:20 - 13:00 Personální práce v podmínkách úřadů, Mgr. Jiří Moskala, MPA


13:00 - 13:30 Dotazy, diskuse a závěr


13:30 Oběd


 

ŘEČNÍCI DISKUZNÍHO SETKÁNÍ

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Emeritní tajemník městského úřadu, dlouholetý lektor a vysokoškolský pedagog. Ve veřejné správě působí od roku 1992. Od roku 2007 až do 2023 vykonával funkci tajemníka městského úřadu. V lektorské činnosti se zaměřuje zvláště na personální práci, manažerské dovednosti a problematiku zákona o obcích a zákona o úřednících. Semináře vede interaktivní formou a doplňuje o své pracovní zkušenosti.  Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010.

Mgr. Marek Zeman

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po působení v advokacii úspěšně složil advokátní zkoušku. Poté, co několik let působil na Městském úřadě Studénka jako právník, je od roku 2023 tajemníkem téhož městského úřadu. Má za sebou mnohaletou poradenskou činnost v oblasti pracovního a soukromého práva, jakož i poskytování právní pomoci nejen velkým městům, ale i menším obcím a jejich uvolněným zastupitelům.

Ing. Radmila Nováková

Vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. Ve veřejné správě působí na pozici vedoucího úředníka od roku 1999. Má dlouholeté praktické zkušenosti na úsecích stavební úřad, silniční správní úřad a plánování a realizace investičních akcí.