Pozemkové právo z pohledu věcných a závazkových práv

Seznamte se s problematikou právních poměrů, které se týkají pozemků. Ať už se jedná o problematiku vlastnictví, držby, spoluvlastnictví a jeho vypořádání a věcných práv k věcem cizím (služebnosti, reálná břemena, zástavní právo). V rámci kurzu se také seznámíte s problematikou náhrady škody a závazky z jiných právních důvodů (např. bezdůvodné obohacení).

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v problematice soukromého práva a jeho aplikaci na jednotlivé skutkové případy, které se týkají pozemků a nakládání s nimi.

Akreditace MV ČR: AK/PV-260/2023 a AK/VE-131/2023.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

30.05.2023

9:00 - 13:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

  • úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb. kteří vykonávají agendu na úseku správy majetku.

Struktura webináře:

  • Půda, pozemek, pozemkové právo.
  • Věci, věcná práva, katastr nemovitostí. 
  • Držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
  • Právo stavby.
  • Služebnosti, nezbytná cesta. 
  • Zástavní právo. 
  • Závazková práva, smlouva. 
  • Darování, koupě, směna.
  • Nájem, pacht. 
  • Závazky z deliktů (náhrada škody), závazky z jiných právních důvodů.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.