Katastr nemovitostí - aktuálně a prakticky

Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem.

Akreditace MV ČR: AK/PV-350/2020 a AK/VE-236/2020.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

23.11.2023

9:00 - 13:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zejména krajů a obcí s rozšířenou působností, zabezpečující agendu, která se dotýká katastru nemovitostí a činnosti katastrálních úřadů.

Struktura webináře:

 • Legislativní rámec.
 • Účel a předmět právní úpravy.
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam.
 • Typy zápisů do katastru nemovitostí.
 • Stavba jako součást pozemku.
 • Stavba jako součást práva stavby.
 • Stavba jako samostatná věc.
 • Zásada materiální publicity, posílení důvěry v zápisy katastru nemovitostí.
 • Nové možnosti zápisů do katastru po přijetí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Pořadí zápisu práva do katastru nemovitostí.
 • Práva zapisovaná do katastru nemovitostí.
 • Ostatní zápisy do katastru nemovitostí.
 • Monitoring katastru nemovitostí se zaměřením na změny právního stavu.
 • Lustrace práv osob v katastru nemovitostí.
 • Průběh řízení před katastrálním úřadem (návrh, doplnění, zpětvzetí a další úkony).
 • Náležitosti listin, který se pojí s nemovitými věcmi.
 • Zástavní právo se zaměřením na soudcovské, exekutorské a zástavní právo zřízené z rozhodnutí správního orgánu.
 • Náležitosti dokumentace, která se pojí s nemovitými věcmi.
 • Dotazy a diskuse.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.