Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva

V rámci webináře Vám bude osvětlena problematika insolvenčního řízení, seznámíte se s právní úpravou úpadkového práva v České republice včetně platné novely a dále s problematikou insolvenčního řízení zaměřujícího se na aktuální otázky z praxe.

Akreditace MV ČR: AK/PV-144/2019 a AK/VE-88/2019.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

26.10.2023

9:00 - 13:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, v jejich kompetenci je daná problematika.

Struktura webináře:

 • legislativní rámec,
 • principy a východiska platné právní úpravy,
 • definice úpadku a způsoby jeho řešení,
 • přínosy a nedostatky nové právní úpravy po prvním desetiletí účinnosti,
 • subjekty insolvenčního řízení, účastníci insolvenčního řízení,
 • insolvenční rejstřík jako mimořádně praktický zdroj informací o insolvenčním řízení,
 • insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy,
 • rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu,
 • zahájení insolvenčního řízení: účinky, dopad na věřitele, právní účinky zahájení řízení,
 • druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení,
 • přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky,
 • přezkum pohledávek, popěrné úkony a jejich právní dopady,
 • incidenční spory,
 • majetková podstata,
 • jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh,
 • praktická doporučení pro postup účastníků v rámci insolvenčního řízení.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.