Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. s ohledem na novelu zákona

Osvojte si vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů a řešení případových studií s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V rámci akreditovaného semináře se zaměříme i na novelu zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16. 7. 2023 týkající se kompletní revize zákona. 

V rámci novely zákona bude vysvětleno, jaké dopady bude mít provedená změna na praktický postup. Informace budou zejména zaměřeny na upřesnění transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže a rozšíření práv účastníků zadávacího řízení.

Akreditace MV ČR: AK/PV-381/2021 a AK/VE-206/2021.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

09.11.2023

9:00 - 14:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 990 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům v jejichž kompetenci je daná problematika.

Struktura webináře:

 • Zadavatel, jeho vymezení, postavení příspěvkových a rozpočtových organizací měst a obcí jako zadavatelů – způsoby řešení zadávání.
 • Druhy zadávacích řízení, předpokládaná hodnota zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu, významná veřejná zakázka.
 • Věstník veřejných zakázek, profil zadavatele, obchodní podmínky, seznam poddodavatelů.
 • Proces zadávání – typy řízení, lhůty.
 • Zadávací podmínky – způsobilost dodavatele a její prokazování, specifikace předmětu veřejné zakázky, obchodní podmínky, odkazy na konkrétní zboží/služby, diskriminační požadavky v zadávací dokumentaci, poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“.
 • Zadávání částí zakázek.
 • Poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací.
 • Nabídka, obsah.
 • Otevírání obálek s nabídkami a potřebná dokumentace. Proces a průběh posuzování nabídek. Hodnocení nabídek. Mimořádně nízká nabídková cena. Rozhodnutí.
 • Uzavření smlouvy.
 • Změny smluv.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.