Kompetence opatrovanců a opatrovníků při poskytování sociální služby

Co získáte absolvováním tohoto semináře?

 • Písemné podklady, které obsahují podstatná právní ustanovení a další informace k problematice omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka.
 • Informace o rozhodných podmínkách, které vymezuje platný právní řád pro možné omezení práv člověka.
 • Přehled o situacích, kdy může rozhodovat člověk s omezenou svéprávností sám za sebe bez souhlasu opatrovníka.
 • Informace, v jakých dokumentech a právních předpisech jsou vymezena práva, povinnosti a oprávnění opatrovníků.
 • Znalosti k rozlišení podpory při hájení oprávněných práv a zájmů prostřednictvím sociální služby a při zastoupení opatrovníkem.
 • Informace o činnostech, o kterých nemůže rozhodovat sociální služba za, anebo bez souhlasu opatrovníka.
 • Poznatky o postupech, které můžete použít pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a opatrovníky, aby nedocházelo ke konfliktům v neprospěch klientů sociálních služeb.

Akreditace MPSV ČR: A2023/0959-SP/VP (8 vyučovacích hodin).


Toto školení je akreditováno Ministerstvem práce a sociální věci ČR a cena je osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

26.10.2023

9:00 - 15:30

Místo konání

WEBINÁŘ

1 790 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v manažerské, řídicí funkci.

Struktura webináře: 

Představení stěžejních právních předpisů, které upravují problematiku omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka.

 • Představení stěžejních právních předpisů, které upravují problematiku omezení svéprávnosti, a opatrovnictví člověka.
 • Možné důvody pro úvahu o možném omezení svéprávnosti člověka. 
 • Možné důvody pro úvahu o zajištění Smlouvy o zastoupení členem domácnosti či nápomoci při rozhodování.
 • Vymezení podmínek a právních skutečností, které musí být naplněny pro soudní rozhodnutí o omezení svéprávnosti člověka.

Přehled oblastí, které jsou předmětem znaleckého posudku za účelem určení rozsahu omezení práv člověka.

 • Osvětlení podstaty důležitých důkazů, zdravotní diagnózy, lékařské zprávy a znaleckého posudku pro rozhodování o omezení svéprávnosti.
 • Rozhodovací kompetence osob s omezenou svéprávností pro právní i neprávní jednání.
 • Podmínky pro schválení právního jednání opatrovance, které učinil sám bez opatrovníka.

Definování práv a povinností opatrovníků, dle současně platných právních předpisů a soudních rozhodnutí.

 • Možné postupy opatrovníků ,kteří nemohou či nechtějí vykonávat funkci opatrovníka.
 • Rozsah kompetencí opatrovníka pro finanční transakce a vydávání peněžních prostředků opatrovancům.
 • Rozsah kompetencí opatrovníka pro rozhodování o zdravotním stavu, indikaci léčby, a lékařském zákroku opatrovance.
 • Schvalování smluvních vztahů, rozhodování o místě bydliště opatrovance.

Pomoc a podpora při uplatňování práv a oprávněných zájmů u klientů sociálních služeb.

 • Co může klient sociální služby, když má ustanoveného opatrovníka? ( individuální plán klienta, využívání finančního zůstatku, dodatky ke smlouvě o poskytnutí sociální služby atd.).
 • Definování povinností, které by měli plnit poskytovatelé sociálních služeb vůči opatrovníkům (schvalování finančních transakcí, změny smluvního vztahu, rozhodování o úhradě léků, aktivizačních činnostech klienta atd.).
 • Příklady kolizních situací, při kterých může dojít ke střetu zájmu poskytovatele sociální služby a opatrovníka klienta.
 • Uvedení příkladů a postupů pro dobrou spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb a opatrovníky.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.