info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Nejbližší termíny školení

Řadit dle termínu:

Šijeme

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Na míru

Příprava vzdělávacího programu – společně provedeme analýzu vzdělávacích potřeb a stanovíme cíle programu. Zjistíme aktuální znalosti a dovednosti cílové skupiny se zaměřením na stanovení rozdílu mezi jejich současnou a požadovanou úrovní.

Lektorský tým – na základě zjištěných požadavků a cílů pro vás vybereme vhodného lektora. Spolupracujeme s opravdovými experty v oboru, což je zárukou kvalitního a v praxi využitelného vzdělávacího programu.

Kompletní realizace – zajistíme vhodnou lokalitu pro konání akce, nebo přijedeme až za vámi. Postaráme se o veškerý servis a to od dopravy účastníku, přes catering až po tlumočení. Samozřejmostí je dodání studijních materiálů a dalších potřeb v té nejvyšší kvalitě. Vyjdeme vám vstříc i s neobvyklými požadavky.

Zpracování zpětné vazby s doporučením dalšího rozvoje – komplexní hodnocení vzdělávací akce z hlediska efektivity a budoucího zvýšení kvality.

Poptat seminář

Všechna témata

Aktuální problematika trvalého pobytu

Cílem semináře je seznámení úředníků – matrikářů matričních úřadů územních samosprávných celků s aktuální praxí a legislativními změnami v problematice trvalého pobytu na konkrétních příkladech z praxe. Na semináři bude probírán výkon matriční agendy v praktických příkladech s ohledem na platnou legislativu – rozhodování o přihlášení k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu a ukončení trvalého pobytu s ohledem na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a dále navazujících právních předpisů.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – prakticky a aktuálně

V rámci kurzu účastníci získají aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně chystané novely tohoto zákona. Část školení bude věnována současným otázkám zákona o pomoci v hmotné nouzi, konkrétně: veřejné službě, částkám na živobytí osob v hmotné nouzi, opatřením obecné povahy v souvislosti s podnětem na jejich zrušení u Ústavního soudu, poukázkám, písemným doporučením obcí a snižování nákladů na bydlení u ubytoven.

Vybrané problémy nájmu bytů, prostorů sloužících podnikání

Užívání nemovitostí a jejich částí pro bydlení či podnikání je velmi rozšířeným typem smluvních vztahů. Praktická aplikace současných právních předpisů však ukazuje, že i takto tradiční institut přináší řadu výkladových problémů, které nepřispívají právní jistotě stran. Dobrá znalost nové právní úpravy je nutnou ochranou proti jejím, často nečekaným, dopadům. Cílem semináře je upozornit na některé problémy a nabídnout jejich praktické řešení, včetně seznámení účastníků s aktuální judikaturou.

Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, problematika SVJ

Školení se zaměřuje na problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostorů, jakožto specifické formy spoluvlastnictví nemovité věci. Jde o jednu z nejkomplikovanějších úprav občanského zákoníku, která však zároveň zasahuje velký počet osob. Jsou to nejen vlastníci jednotek (v současné době jde o více než dva miliony osob), ale i subjekty, které se dostávají do smluvních vztahů při správě společných částí domů s vymezenými jednotkami.

Právo nemovitostí – vybrané problémy praxe

Právní úprava nemovitých věcí a právních poměrů s nimi souvisejících se vyskytuje napříč právním řádem, ať již jde o právo soukromé či právo veřejné. Každý, kdo přichází do styku s problematikou nemovitostí, při jejich správě či jiných dispozicích s nimi, by měl být vybaven hlubšími znalostmi nového pojetí věci nemovité, důsledků návratu superficiální zásady, rozšířené úpravy věcných práv, zejména věcných práv k věci cizí, včetně rozsáhlých změn v užívacích vztazích, jako je nájem a pacht.

Vzděláváním to nekončí

Se vzdělanými zaměstnanci stojí a padá prosperita každé firmy, ale bez stmeleného a přátelského kolektivu to také nejde. Zažijte se svým týmem nezapomenutelnou teambuildingovou akci, která vás sblíží! Ať už si budete chtít zasportovat, nebo odpočinout, my vše naplánujeme a připravíme. Propojte příjemné s užitečným.

  • kreativní aktivity
  • večerní zábava
  • wellness odpočinek
  • adrenalin a sport
  • gastronomické zážitky
  • poznávací zájezdy

“Vědomosti je nutné
neustále doplňovat,
zkvalitňovat, podceňovat
a zvyšovat nebo se vytratí”

Peter F.Ducker

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace