info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Nejbližší termíny školení

Řadit dle termínu:

Šijeme

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Na míru

Příprava vzdělávacího programu – společně provedeme analýzu vzdělávacích potřeb a stanovíme cíle programu. Zjistíme aktuální znalosti a dovednosti cílové skupiny se zaměřením na stanovení rozdílu mezi jejich současnou a požadovanou úrovní.

Lektorský tým – na základě zjištěných požadavků a cílů pro vás vybereme vhodného lektora. Spolupracujeme s opravdovými experty v oboru, což je zárukou kvalitního a v praxi využitelného vzdělávacího programu.

Kompletní realizace – zajistíme vhodnou lokalitu pro konání akce, nebo přijedeme až za vámi. Postaráme se o veškerý servis a to od dopravy účastníku, přes catering až po tlumočení. Samozřejmostí je dodání studijních materiálů a dalších potřeb v té nejvyšší kvalitě. Vyjdeme vám vstříc i s neobvyklými požadavky.

Zpracování zpětné vazby s doporučením dalšího rozvoje – komplexní hodnocení vzdělávací akce z hlediska efektivity a budoucího zvýšení kvality.

Poptat seminář

Všechna témata

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a upevnit znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Účastníci budou seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Představení zákona o obcích a zákona o úřednících ÚSC v uceleném pojetí, a to s ohledem na každodenní praxi úředníků ÚSC. Cílem kurzu je prohloubení a upevnění znalostí úředníků v oblasti těchto pro ÚSC základních norem, a to prostřednictvím příkladů z praxe.

Zákon o odpadech v praxi – aktuální legislativní změny

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti odpadového hospodářství, se zaměřením na jejich kompetence a průběh správních řízení a rozhodování podle zákona o odpadech. A to s důrazem na aktuální legislativní změny.

Aktuální problematika trvalého pobytu

Cílem semináře je seznámení úředníků – matrikářů matričních úřadů územních samosprávných celků s aktuální praxí a legislativními změnami v problematice trvalého pobytu na konkrétních příkladech z praxe. Na semináři bude probírán výkon matriční agendy v praktických příkladech s ohledem na platnou legislativu – rozhodování o přihlášení k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu a ukončení trvalého pobytu s ohledem na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a dále navazujících právních předpisů.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – prakticky a aktuálně

V rámci kurzu účastníci získají aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně chystané novely tohoto zákona. Část školení bude věnována současným otázkám zákona o pomoci v hmotné nouzi, konkrétně: veřejné službě, částkám na živobytí osob v hmotné nouzi, opatřením obecné povahy v souvislosti s podnětem na jejich zrušení u Ústavního soudu, poukázkám, písemným doporučením obcí a snižování nákladů na bydlení u ubytoven.

Vzděláváním to nekončí

Se vzdělanými zaměstnanci stojí a padá prosperita každé firmy, ale bez stmeleného a přátelského kolektivu to také nejde. Zažijte se svým týmem nezapomenutelnou teambuildingovou akci, která vás sblíží! Ať už si budete chtít zasportovat, nebo odpočinout, my vše naplánujeme a připravíme. Propojte příjemné s užitečným.

  • kreativní aktivity
  • večerní zábava
  • wellness odpočinek
  • adrenalin a sport
  • gastronomické zážitky
  • poznávací zájezdy

“Vědomosti je nutné
neustále doplňovat,
zkvalitňovat, podceňovat
a zvyšovat nebo se vytratí”

Peter F.Ducker

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace