info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny

Problematika základních registrů a Czech POINTU v agendě evidence obyvatel podle platné legislativy. 

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbu této agendy na informační systémy veřejné správy.

Akreditace MV ČR: AK/PV-334/2018 a AK/VE-202/2018.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy vykonávající správní činnost na úseku ohlašoven a matrik na obcích.
 • Úředníkům a vedoucím úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Struktura semináře:

Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel

 • Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění – základní vymezení pojmů, působnost na úseku evidence obyvatel, koncepce evidence obyvatel.
 • Údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé, lhůty určené k zápisu, odpovědnost za správnost údajů, uživatelé údajů, formuláře sloužící k využívání údajů.
 • Oznamování a vyznačování pochybnosti, šetření a odstraňování nesouladů v údajích vedených v informačním systému evidence obyvatel, formuláře určené k oznamování pochybnosti.  
 • Poskytování údajů – podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů.

Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel 

 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění – přehled základních registrů, obecné pojmy – referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů.
 • Registr obyvatel – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel.
 • Registr územní identifikace – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel.

Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt

 • Zápis adresy trvalého pobytu ze zákona.
 • Ohlášení změny trvalého pobytu – povinnosti občana, povinnosti ohlašovny.
 • Ukončení trvalého pobytu.
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední a na návrh.
 • Formuláře sloužící k zápisu jednotlivých skutečností do systému evidence obyvatel.
 • Správní poplatky vybírané na úseku trvalého pobytu – výzva k zaplacení, důsledky nezaplacení poplatku.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

Lektor

Bc. Karolína Kofroňová působila ve veřejné správě jako odborná referentka oddělení občanských agend, matrik, státního občanství a evidence obyvatel. Matriční agendě, evidenci obyvatel a souvisejícím tématům se pravidelně věnuje v rámci své přednáškové a publikační činnosti. Díky dlouholeté praxi je její výklad dané problematiky jasný, srozumitelný a poutavý.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace