info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu

Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu v roce 2019, 2020 a 2021.

Cílem semináře je zlepšování úrovně výkonu úředníků veřejné správy na úseku kontroly a interního auditu, a to v oblasti zjišťovací fáze kontroly příp. auditu souladu nebo systému. Orientace v dokladech, výkazech a dalších dokumentech, aktualizace znalostí, upozornění na změny právních předpisů.

Akreditace MV ČR: AK/PV-427/2019 a AK/VE-275/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Pracovníkům, kteří provádějí kontrolu hospodaření nebo interní audit v obcích, krajích, příspěvkových organizacích, státních orgánech a u příjemců dotací.

Struktura semináře:

 • Souhrnné informace o hospodaření
 • Účetní a finanční výkazy v orgánech veřejné správy
 • Statistické výkazy
 • Výroční a další zprávy stanovené zvláštními právními předpisy
 • Dokumentace stanovená různými právními předpisy
 • Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly (auditu)
 • Smlouvy uzavírané s dodavateli a odběrateli
 • Doklady o jednotlivé finanční nebo majetkové operaci, faktury, paragony, výpisy z platebního účtu aj.
 • Doklady o mzdě a platu
 • Vnitřní předpisy povinně zpracovávané kontrolovanou organizací
 • Vnitřní předpisy nepovinné
 • Právní předpisy o archivaci
 • Evidence majetku
 • Jak využít zákon o účetnictví při kontrole
 • Využití účtové osnovy a rozpočtové skladby při kontrole

Lektor

Ing. Miroslava Pýchovákontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel. Pracovala 17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kde vykonávala kontroly hospodaření státních orgánů a použití dotací u různých typů příjemců veřejné finanční podpory, účastnila se přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Působila také jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní spolupracuje externě s ministerstvy, dalšími státními úřady a orgány veřejné správy, účastní se kontrol jako přizvaná osoba nebo členka týmu interních auditorů. Zpracovává připomínky k návrhům zákonů a stanoviska pro poskytovatele i příjemce dotací k různým problémům kontroly. 

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace