info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Insolvenční řízení – základní otázky úpadkového práva

Získejte praktické informace pro orientaci v problematice insolvenčního řízení.

V rámci semináře Vám bude osvětlena základní problematika insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona a zejména poslední velkou novelou z roku 2017. Budete seznámení s připravovanými změnami v oddlužení a  insolvenčním řízením po rekodifikaci občanského práva v praxi. 

Akreditace MV ČR: AK/PV-144/2019 a AK/VE-88/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Struktura semináře:

V první části jsou účastníci seznámeni s právními předpisy, které v České republice upravují oblast insolvenčního práva a dále i se základními principy, ze kterých platná právní úprava vychází.

 • legislativní rámec,
 • principy a východiska platné právní úpravy,
 • definice úpadku a způsoby jeho řešení,
 • přínosy a nedostatky nové právní úpravy po prvním desetiletí účinnosti.

V druhé části jsou podrobně rozebrána práva a povinnosti subjektů a účastníků řízení s důrazem na postavení insolvenčního správce, dlužníka, věřitele a na úlohu insolvenčního soudu. Předestřeny jsou podmínky vstupu do insolvenčního řízení, podmínky osvědčení úpadku, jakož i povinnosti věřitele s důrazem na včasné uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení. Téma insolvenčního rejstříku je zpracováno tak, aby posluchači získali kompletní přehled o tom, jaké údaje lze v insolvenčním rejstříku nalézt a jakým způsobem je možné s těmito údaji pracovat.

 • subjekty insolvenčního řízení, účastníci insolvenčního řízení,
 • insolvenční rejstřík jako mimořádně praktický zdroj informací o insolvenčním řízení,
 • insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy

Třetí část je zaměřena na získání praktických poznatků o právních účincích zahájení insolvenčního řízení a zejména dopadu na věřitele, kteří jsou v relativně krátkém čase nastalou právní situací nuceni k tomu, aby řádně a včas uplatnili své nároky vůči dlužníku. Podstatný prostor v rámci tohoto bloku je věnován praktickému nácviku přípravy a podání pohledávky věřitele do insolvenčního řízení.

 • rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu,
 • zahájení insolvenčního řízení: účinky, dopad na věřitele, právní účinky zahájení řízení,
 • druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení,
 • přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky.

V závěrečné části jsou účastníci vzdělávacího programu seznámeni s procesními následky zjištění (uznání) pohledávky při přezkumném jednání. Dále jsou rozebrány následky situací, kdy dojde k popření pohledávky ze strany insolvenčního správce, dlužníka či jiného věřitele. Rozebrána je následně problematika incidenčních sporů v rámci insolvenčního řízení, jakož i problematika majetkové podstaty, která může sloužit k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. V závěrečném shrnutí jsou konkretizovány praktické tipy a doporučení, kterými by se měli řídit účastníci insolvenčního řízení tak, aby nemohlo dojít ke krácení jejich práv či k marnému uplynutí lhůt, které mohou mít za následek například nezvratnou ztrátu nároku za dlužníkem.

 • přezkum pohledávek, popěrné úkony a jejich právní dopady,
 • incidenční spory,
 • majetková podstata,
 • jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh,
 • praktická doporučení pro postup účastníků v rámci insolvenčního řízení.

Lektor

Mgr. Martin Zástěra zakládající partner advokátní kanceláře, lektor a konzultant. Má značné zkušenosti v oblastech správního práva, práva obchodních korporací, pracovního práva, nemovitostí, trestního práva, insolvenčního práva a vymáhání pohledávek. Přednášel pro Městskou část Praha 7, pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Nezávislý odborový svaz Policie ČR a další významné instituce.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace