info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Kontrolní řád v praxi veřejné správy

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou právní úpravou kontroly, kterou vykonávají orgány státní správy v rámci veřejné správy.

Předmětná právní úprava je obsažena především v zákoně č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád). Výklad semináře je zaměřen na zahájení kontroly, nezbytné úkony ze strany kontrolujících orgánů, práva a povinnosti kontrolujících osob, jakož i práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob. Seminář se zaměřuje na rozsah působnosti zákona o kontrole, na průběh kontroly, na pravomoci kontrolních orgánů vykonávané prostřednictvím kontrolujících, a na závěry a výstupy z kontroly.

Jelikož od nabytí účinnosti zákona o kontrole rozhodovaly soudy řadu sporů, které přinesly zpřesňující výklad zákona, je seminář doplněn odkazy na relevantní judikaturu, která se týká aplikace kontrolního řádu v praxi.

Akreditace MV ČR: AK/PV-602/2019 a AK/VE-373/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy v jejichž kompetenci je daná problematika.

Struktura semináře:

 • Legislativní rámec
 • Rozsah a působnost kontrolního řádu
 • Účel, předmět a druhy kontroly
 • Základní subjekty kontroly
 • Úkony předcházející kontrole
 • Pověření ke kontrole
 • Průběh kontroly
 • Práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolované osoby
 • Protokol o kontrole
 • Námitky a jejich vyřízení
 • Speciální úprava zvláštních institutů (nahlížení do spisu, povinnost mlčenlivosti atp.)
 • Přestupky a správní delikty
 • Vztah ke správnímu řádu
 • Dosavadní i aktuální judikatura

Lektor

Mgr. Jan Skoupý, zkušený lektor a advokát, který se profesně dlouhodobě zabývá správním právem, zejména kontrolním řízením a zastupováním v řízení o přestupcích. Rovněž se ve své praxi zaměřuje na správní řízení navazujícím řízením ve správním soudnictví. Své zkušenosti načerpal zejména v rámci svého působení v advokátní kanceláří AZ LEGAL.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace