Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích

Přehledně a srozumitelně Vám vysvětlíme úpravu přestupkového práva a správního trestání. Upozorníme Vás na nejčastější pochybení v této problematice.

Budete informování o podobnostech, společných principech a zásadách právě práva správního, respektive přestupkového a práva trestního jako klíčových odvětví veřejného práva.

Akreditace MV ČR: AK/PV-151/2022 a AK/VE-75/2022.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Detail popis kurzu

Komu je webinář určen: 

 • všem úředníkům územních samosprávných celků, státním úředníkům a dalším subjektům (orgánům), kteří buď správní trestání přímo vykonávají, nebo se o danou problematiku pouze zajímají.

Struktura webináře:

 • Obecná ustanovení, základy odpovědnosti za přestupky.
 • Odpovědnost za přestupek - fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby.
 • Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.
 • Správní tresty a jejich ukládání, ochranná opatření.
 • Zvláštní ustanovení o mladistvých.
 • Příslušnost správních orgánů.
 • Doručování,
 • Účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení.
 • Postup před zahájením řízení.
 • Postup v řízení, zvláštní druhy řízení.
 • Rozhodnutí o přestupku, náklady řízení.
 • Řízení o odvolání, zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku, přezkum.
 • Hlavní rozdíly předchozí a aktuální právní úpravy, vymezení problémů, které novela přinesla a jejich případné řešení.
 • Praktické záležitosti, specifika praxe.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.

Aktuálně vypsané termíny