info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Obec a nemovitý majetek – správa, převody a nabývání

S majetkem obce je nutno nakládat s péčí řádného hospodáře. To však není dost dobře možné bez hlubších znalostí uvedených pojmů a souvislostí.

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou specifickými právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem je zákonem o obcích přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným, a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné. Kromě obecné terminologie soukromého práva (věc nemovitá hmotná a nehmotná, dočasná stavba, právo stavby) dotčená problematika souvisí například i s regulací smluvního práva (občanský zákoník, zákon o registru smluv). 

Akreditace MV ČR: AK/PV-35/2017 a AK/VE-23/2018.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy zodpovědným za správu nemovitého obecního majetku
  a hospodaření s ním.

Struktura semináře:

 • Obec jakožto veřejnoprávní korporace a její povinnosti při správě nemovitého majetku a nakládání s ním.
 • Procedurální pravidla při nakládání s majetkem obce a následky jejich nedodržení. Povinnost péče řádného hospodáře.
 • Povinnosti ze zákona o registru smluv a následky jejich nesplnění (zákon č. 340/2015 Sb.).
 • Nemovité věci hmotné a nehmotné a jejich součásti a příslušenství.
 • Co je dočasná stavba?
 • Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci občanského zákoníku.
 • Co je to právo stavby a jak ho efektivně využít?
 • Obec jako oprávněná či povinná ze služebnosti a reálného břemena.
Školením Vás provede JUDr. Adam Zítek, Ph.D., advokát a odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné a Závazkové právo.Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace