info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Právo nemovitostí – vybrané problémy praxe

Právní úprava nemovitých věcí a právních poměrů s nimi souvisejících se vyskytuje napříč právním řádem, ať již jde o právo soukromé či právo veřejné. Každý, kdo přichází do styku s problematikou nemovitostí, při jejich správě či jiných dispozicích s nimi, by měl být vybaven hlubšími znalostmi nového pojetí věci nemovité, důsledků návratu superficiální zásady, rozšířené úpravy věcných práv, zejména věcných práv k věci cizí, včetně rozsáhlých změn v užívacích vztazích, jako je nájem a pacht. Bez takových znalostí může u adresátů práva docházet k fatálním chybám, či jiným negativním důsledkům, a to zejména mají-li povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Akreditace MV ČR: AK/PV-342/2018 a AK/VE-208/2018.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků v jejichž kompetenci je daná problematika.

Struktura semináře:

Co je nemovitou věcí? Věc nemovitá hmotná a nehmotná.

 • Dopady dělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné do právního řádu ČR.
 • Vymezení pozemku v katastrálním zákoně a jeho praktické důsledky.
 • Ostatní hmotné nemovité věci a praktické použití jejich nového vymezení.
 • Věcná práva k nemovitým věcem jako nemovitosti samy o sobě.

Co je stavbou ve smyslu občanskoprávním? Kdy je stavba samostatná věc a kdy pouhá součást pozemku?

 • Rozdíly pojetí stavby ve smyslu veřejnoprávním a občanskoprávním.
 • Zobecnění kritérií pro vymezení stavby ve smyslu občanskoprávním.
 • Praktická použitelnost předchozí judikatury.

Čí je stavba na cizím pozemku? Co když je stavba na více pozemcích?

 • Dopady přechodných ustanovení občanského zákoníku ke stavbám.
 • Neoprávněná stavba dříve a nyní.
 • Důsledky superficiální zásady.
 • Přestavek a jeho praktické použití.
 • Hraniční případy – stavba jako společná součást více pozemků?

Co to je dočasná stavba?

 • Praktická nebezpečí nevyjasněnosti pojmu.
 • Nervózní čekání na judikaturu.
 • Čím a čí je stavba postavená nájemcem pozemku?

Co to je právo stavby a jak ho efektivně využít?

 • Jaké stavby lze vůbec stavět v rámci práva stavby?
 • Jaké jsou náležitosti smlouvy o právu stavby a na co by si měl dát pozor především vlastník pozemku?

Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací po první novelizaci občanského zákoníku.

 • Co měl zákonodárce na mysli při novelizaci?
 • Existuje důvodová zpráva?
 • Změnil se právní náhled na účelové komunikace, jakožto liniové stavby?

Služebnosti a reálná břemena. Jejich nabývání, obsah a zánik.

 • Základní rozdíly mezi oběma instituty.
 • Význam katalogu služebností v občanském zákoníku.
 • Promlčení a vydržení služebnosti a reálného břemene.

Vybrané problémy spoluvlastnictví nemovité věci.

 • Podílové spoluvlastnictví, nová úprava rozhodování o správě.
 • Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí pro praxi.
 • Přídatné spoluvlastnictví a dopady jeho vzniku ze zákona.

Vybrané problémy nájmu a pachtu nemovitých věcí.

 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku k nájmu a pachtu.
 • Specifika nájmu pro bydlení.
 • Nájem prostoru sloužícího podnikání, jeho specifika a praktické použití.
 • Co vše je pachtem?
 • Odlišnosti nájmu a pachtu v právech a povinnostech stran.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace