info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Průvodce úřední korespondencí a zásady stylizace písemností

Správné použití českého pravopisu a úprava korespondence je vizitkou každého pisatele.

V rámci semináře získáte znalosti a dovednosti v oblasti tvorby úředních písemností v souladu s normou ČSN 01 6910 a pravidly českého pravopisu a české stylistiky. Po úspěšném absolvování školení budete umět vytvořit dopis bez gramatických, stylistických a formálních chyb, který je schopen přispět k bezkonfliktní komunikaci mezi úřadem a klientem.  Získáte praktické lekce z úřední korespondence.

Akreditace MV ČR: AK/PV-208/2019 a AK/VE-124/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

  • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Struktura semináře:

Zásady správné úřední korespondence

  • Zásady správné úřednické komunikace vyjádřené 7 C.  Postupně budou probrány jednotlivé zásady: “Clear”, “Consise”, “Concrete”, “Correct”, “Coherent”, “Complete” a “Courteous”. 
  • Bude Vám vysvětleno, jak je důležité pro jasnou komunikaci (1. C) přesně stanovený cíl. Pomocí techniky „trychtýř“ bude procvičeno 2. C – stručnost. Třetí C Vám ukáže potřebu být i v písemném styku konkrétní. Correct pomůže autorovi psát správně po stránce formální, gramatické a stylistické tak, aby písemnost vedla k oboustranně přínosné komunikaci. Logičnost a souvislost (5. C) je dalším předpokladem úspěšné komunikace. Odpověď na otázku, zda je komunikace úplná, najdete v 6. C. Poslední C Vám ukáže nutnost být i v úřední korespondenci slušný a zdvořilý. 

Úřední dopis od A po Z

  • Druhý vzdělávací předmět spojuje teorii s praxí. Seznámí Vás s jednotlivými částmi úřední písemnosti. Předmět začne formátem, nastavením okrajů, řádkování, zarovnáváním i volbou vhodného typu a fontu písma. Bude probrána základní části písemnosti – předtištěné části, vlastní text a náležitosti ukončující dopis.
  • Z předtištěných částí bude věnována pozornost záhlaví a zápatí, adresnímu poli a odvolacím údajům. Naučíte se psát adresy adresáta a odesilatele a datum v odvolacích údajích.
  • Bude nacvičena tvorba vlastního testu písemnosti pole vlastní volby účastníků. Pomocí myšlenkové mapy se vytvoří vhodná struktura písemnosti. Budou probrány základní kroky k logickému rozvržení písemnosti (úvod – příprava půdy, informace, akce, závěr), včetně procvičení gramatiky a stylistiky. V praktickém cvičení se naučíte vyhledat a opravit chyby v textu. Budou zmíněny náležitosti ukončující dopis. 

Typy administrativních dokumentů tvořených na úřadě

  • Přehled základních typů úředních písemností, které vznikají v souvislosti s činností úřadu. Budou Vám přiblíženy rozdíly mezi úředními písemnostmi a písemnostmi osobními. V rámci praxe vytvoříte písemnost vedoucího pracovníka osobního charakteru. Vytvoříte vizitku, případně novoročenku či jiné blahopřání.
  • Bude Vám ukázána shoda mezi úředními dopisy a e-maily. Pozornost bude věnována pozvánkám na akce, neopomenuty budou pozvánky na společenské akce a jejich náležitosti (např. zkratky a dress code). Budou probrány zápisy z jednání. Zodpovězeny budou případné dotazy.

Lektor

PhDr. Dagmar Grauová je středoškolskou učitelkou a lektorkou vzdělávání úředníků veřejné správy a samosprávy. Dlouhodobě se věnuje problematice školství, především vztahům zřizovatelů a školských příspěvkových organizací a jejich ředitelů. Lektoruje rovněž kurzy osobnostního rozvoje, např. správné úřední korespondenci, ale i oblasti stresu a vyhoření. Vede semináře pro ředitele škol a školských zařízení. Je manažerkou kvality a procesů. Ráda se učí a učí.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace