info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Spisová služba v kontextu aktuálních legislativních změn

Cílem semináře je představit nejen základní principy spisové služby v kontextu aktuálních změn právního rámce, ale i poukázání na konkrétní problémové situace z praxe a jejich řešení.

Získáte tak ucelený přehled o problematice předarchivní péče o analogové i elektronické dokumenty, který Vám pomůže připravit se na případnou kontrolu v této oblasti. Praktické rady a doporučení pomůžou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Akreditace MV ČR: AK/PV-454/2019 a AK/VE-286/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

  • Vedoucím pracovníkům a pracovníkům odpovědným za tvorbu spisového řádu.
  • Metodikům spisové služby.
  • Pracovníkům odborných agend.
  • Správcům a administrátorům elektronických systémů spisové služby.

Struktura semináře:

  • Úvod do problematiky předarchivní péče o dokumenty

Úvod do problematiky a účelu spisové služby, včetně vysvětlení základních pojmů. Objasnění povinností původců, tedy kdo, kdy a jakým způsobem vykonává předarchivní péči o dokumenty prostřednictvím spisové služby, popřípadě informačních systémů spravující dokumenty.

  • Právní a metodický rámec

Shrnutí aktuálního právního a metodického rámce pro oblast správy dokumentů. Seznámení s nadnárodním právním rámcem (eIDAS, GDPR, ETSI, …), národním právním rámcem (archivní zákon a vyhláška, národní standard, …) a podzákonnými předpisy (spisový řád, spisový a skartační plán, …). Nedílnou součástí bude i upozornění na častý nesprávný postup a jeho postih ze stran kontrolních a dozorových orgánů..

  •  Procesy a funkce spisové služby

Rozbor jednotlivých procesů a funkcí elektronického systému spisové služby, mezi které řadíme například příjem, kontrolu, označování, evidenci, rozdělování a oběh, konverzi, tvorbu spisu, vyhotovování, podepisování a užívání úředních razítek, odesílání, vyřizování a uzavírání, ukládání, skartační řízení a další. Dotazy a diskuse zúčastněných, konzultace řešení konkrétních problémů účastníků s přítomným lektorem.

Lektor

Jan Frk je odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. Člen odborných sdružení IPSD, CNZ, ICT unie, IIO. Člen celé řady odborných pracovních skupin, mj: Revize národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a Kontrolní seznam požadavků na ERMS.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace