info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Správní řád prakticky a aktuálně

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy.

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí.

Seminář si klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu.

Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Akreditace MV ČR: AK/PV-308/2019 a AK/VE-180/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy v jejichž kompetenci je daná problematika.

Struktura semináře:

Seznámení se se správním řádem

 • Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu.

Správní orgány

 • Správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování.

Účastníci řízení a jejich úkony

 • Účastníci řízení a zastoupení.
 • Úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu.

Průběh řízení v 1. stupni

 • Průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování.
 • Rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení – přerušení, zastavení řízení.
 • Rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu.
 • Zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty.

Opravné prostředky

 • Opravné prostředky – řádné a mimořádné, soudní přezkum.
 • Diskuse a závěr.

Lektor

JUDr. Eva Kuzmová působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Specializuje se na problematiku stavebního zákona a přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013. Jedná se o velmi zkušenou lektorku, která má výborné hodnocení od svých posluchačů.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace