info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a upevnit znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Účastníci budou seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Akreditace MV ČR: AK/PV-131/2020 a AK/VE-84/2020.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

  • Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se ve své činnosti řídí vztahem stavebního zákona a správního řádu.  

Struktura semináře:

Úvod do problematiky

  • Vztah správního řádu a stavebního zákona, základní zásady činnosti správních orgánů.

Obecná ustanovení o správním řízení vedeném na úseku stavebního řádu.

  • Správní orgány – příslušnost, změny příslušnosti, podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování, dotčené orgány a závazná stanoviska (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.).
  • Účastníci řízení (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce.
  • Úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR.

Průběh řízení vedeném na úseku stavebního řádu v prvním stupni

  • Zahájení řízení, námitky účastníků, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.).
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR.

Lektor

JUDr. Eva Kuzmová působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Specializuje se na problematiku stavebního zákona a přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013. Jedná se o velmi zkušenou lektorku, která má výborné hodnocení od svých posluchačů.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace