info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Seznamte se s aktuální právní úpravou správního trestání na úseku stavebního řádu.

Seminář bude zaměřen na shrnutí dosavadní právní úpravy přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, a správních deliktů v této oblasti, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci předmětné problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Odpovídající znalost této problematiky bude s ohledem na přechodná ustanovení nového přestupkového zákona i nadále žádoucí.

Bude věnována podrobná pozornost novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017, včetně srovnání podobností a rozdílů právní úpravy dosavadní a právní úpravy nové a zejména pak objasnění zcela nových institutů na úseku správního trestání ve vazbě skutkové podstaty protiprávních jednání obsažených ve stavebním zákoně. Pozornost bude také zaměřena na právní úpravu pořádkových pokut na úseku stavebního řádu.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Struktura semináře:

Správní trestání obecně

 • správní trestání – základní zásady, správní delikty – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu

Stručné shrnutí dosavadní právní úpravy

– právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. (platná a účinná do 30.6.2017):

 • obecná část (formální a materiální znaky skutkových podstat, kritéria pro ukládání sankcí, absorpční zásada, zánik odpovědnosti)
 • procesní úprava řízení (příslušnost, společné řízení, postup
  před zahájením řízení, zahájení řízení, účastníci řízení, zjišťování stavu věci, ústní jednání, zastavení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, blokové a příkazní řízení

– právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona a správního řádu (platná a účinná do 30.6.2017)

Podrobný rozbor právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • část první – obecná ustanovení (časová, osobní působnost)
 • část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)
 • část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky
 • část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu

 • právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu

Lektor

JUDr. Eva Kuzmová působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Specializuje se na problematiku stavebního zákona a přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013. Jedná se o velmi zkušenou lektorku, která má výborné hodnocení od svých posluchačů.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace